John ShaggyTwoDope Jenkins преди 5 години
родител
ревизия
ba4fb003a1
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      mailnotify.sh

+ 2
- 2
mailnotify.sh Целия файл

@@ -2,11 +2,11 @@#count new gmail for every maildir
#count teknik mail for every maildir
maildirtek="$HOME/Maildir/teknik/INBOX/new/"
teknik="$(find $maildirtek -type f | wc -l)"

#count teknik mail for every maildir
#count new gmail for every maildir
maildirgmail="$HOME/Maildir/gmail/INBOX/new/"
gmail="$(find $maildirgmail -type f | wc -l)"


Loading…
Отказ
Запис