John ShaggyTwoDope Jenkins преди 4 години
родител
ревизия
93bc6d02cd
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 3 реда
  1. 2
    3
      README.md

+ 2
- 3
README.md Целия файл

@@ -1,6 +1,5 @@
> Created: Sun 21 Dec 2014 02:22:48 PM PST

> Last Modified: Sun 21 Dec 2014 02:28:57 PM PST
* Created: Sun 21 Dec 2014 02:22:48 PM PST
* Last Modified: Sun 21 Dec 2014 02:30:59 PM PST

Series of scripts and small programs for fun or useful things.


Loading…
Отказ
Запис