John ShaggyTwoDope Jenkins преди 5 години
родител
ревизия
8adff5974c
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      README.md

+ 2
- 2
README.md Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
Created: Sun 21 Dec 2014 02:22:48 PM PST
Last Modified: Sun 21 Dec 2014 02:24:03 PM PST
# Created: Sun 21 Dec 2014 02:22:48 PM PST
# Last Modified: Sun 21 Dec 2014 02:25:41 PM PST

Series of scripts and small programs for fun or useful things.


Loading…
Отказ
Запис