John ShaggyTwoDope Jenkins преди 4 години
родител
ревизия
178cd5f330
променени са 6 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 25 реда
 1. 1
  5
    aurxfce.sh
 2. 0
  4
    filemanager
 3. 0
  4
    irc
 4. 0
  4
    music
 5. 0
  4
    reddit
 6. 0
  4
    rss

+ 1
- 5
aurxfce.sh Целия файл

@@ -1,6 +1,2 @@
#!/usr/bin/env sh
#
# pbrisbin 2013 - open mutt in a new terminal.
#
###
cower -u | wc -l
cower -u | wc -l

+ 0
- 4
filemanager Целия файл

@@ -1,6 +1,2 @@
#!/usr/bin/env sh
#
# pbrisbin 2013 - open mutt in a new terminal.
#
###
urxvtc -title filemanager -n filemanager -e ranger

+ 0
- 4
irc Целия файл

@@ -1,6 +1,2 @@
#!/usr/bin/env sh
#
# pbrisbin 2013 - open mutt in a new terminal.
#
###
urxvtc -title irc -n irc -e weechat-curses

+ 0
- 4
music Целия файл

@@ -1,6 +1,2 @@
#!/usr/bin/env sh
#
# pbrisbin 2013 - open mutt in a new terminal.
#
###
urxvtc -title music -n music -e ncmpcpp

+ 0
- 4
reddit Целия файл

@@ -1,6 +1,2 @@
#!/usr/bin/env sh
#
# pbrisbin 2013 - open mutt in a new terminal.
#
###
urxvtc -title reddit -n reddit -e cortex

+ 0
- 4
rss Целия файл

@@ -1,6 +1,2 @@
#!/usr/bin/env sh
#
# pbrisbin 2013 - open mutt in a new terminal.
#
###
urxvtc -title rss -n rss -e newsbeuter

Loading…
Отказ
Запис