Przeglądaj źródła

lazy update

master
John ShaggyTwoDope Jenkins 5 lat temu
rodzic
commit
0296a68150
2 zmienionych plików z 21 dodań i 0 usunięć
  1. 10
    0
      binupdate.sh
  2. 11
    0
      mailupdate.sh

+ 10
- 0
binupdate.sh Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,10 @@
#!/usr/bin/env bash
# AUTHOR: shaggy
# FILE: binupdate.sh
# ROLE: TODO (some explanation)
# CREATED: 2014-12-21 18:17:01
# MODIFIED: 2014-12-21 18:17:58
cd /home/shaggy/bin
git add .
git commit -am 'lazy update'
git push

+ 11
- 0
mailupdate.sh Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,11 @@
#!/usr/bin/env bash
# AUTHOR: shaggy
# FILE: mailupdate.sh
# ROLE: TODO (some explanation)
# CREATED: 2014-12-21 18:12:50
# MODIFIED: 2014-12-21 18:16:42
offlineimap
cd /home/shaggy/Maildir
git add .
git commit -am 'mailupdate'


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz