1 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  John ShaggyTwoDope Jenkins 097678993d fixed the israeli-palestinian conflict pirms 4 gadiem