Преглед на файлове

i think i fixed a bug...

master
John ShaggyTwoDope Jenkins преди 5 години
родител
ревизия
2a3b73fc8d
променени са 4 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
 1. Двоични данни
    drive/drive-0.2.3-2-x86_64.pkg.tar.xz
 2. Двоични данни
    drive/pkg/drive/.MTREE
 3. 2
  2
    drive/pkg/drive/.PKGINFO
 4. Двоични данни
    drive/pkg/drive/usr/bin/drive

Двоични данни
drive/drive-0.2.3-2-x86_64.pkg.tar.xz Целия файл


Двоични данни
drive/pkg/drive/.MTREE Целия файл


+ 2
- 2
drive/pkg/drive/.PKGINFO Целия файл

@@ -1,11 +1,11 @@
# Generated by makepkg 4.2.1
# using fakeroot version 1.20.2
# Mon Jun 1 22:50:49 UTC 2015
# Tue Jun 2 19:24:47 UTC 2015
pkgname = drive
pkgver = 0.2.3-2
pkgdesc = Pull or push Google Drive files
url = http://github.com/odeke-em/drive
builddate = 1433199049
builddate = 1433273087
packager = Unknown Packager
size = 8980480
arch = x86_64

Двоични данни
drive/pkg/drive/usr/bin/drive Целия файл


Loading…
Отказ
Запис