Xonotic map for 6+ player free-for-all featuring surf and slick mechanics. https://v.teknik.io/v/TlU0Z
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

package.sh 300B

1234
  1. pandoc -V geometry:margin=1in -V documentclass=scrartcl --latex-engine=xelatex -V mainfont=Xolonium-GPL -V fontsize=12pt design-frosthalo.txt -o design-frosthalo.pdf
  2. zip frosthalo_b4.pk3 gfx/* maps/* maps/frosthalo_b3/* scripts/* textures/map_infinity-improv2/* design-frosthalo.pdf LICENSE GPL-V3