2 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  - 02f26de3be updated text and packaging script преди 1 година
  - 2afdfc0a3f ADDED FREEDOM преди 1 година