Преглед на файлове

Fixed settemp for type

tags/b1
преди 2 години
родител
ревизия
b8790d6ab9
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
  1. 3
    2
      maps/frosthalo_b1.mapinfo

+ 3
- 2
maps/frosthalo_b1.mapinfo Целия файл

@@ -14,5 +14,6 @@ gametype ka
// optional: clientsettemp_for_type (all|gametypename) cvarname value
// optional: size mins_x mins_y mins_z maxs_x maxs_y maxs_z
// optional: hidden
settemp_for_type all "sv_friction_slick 0; g_balance_devastator_lifetime 45"
clientsettemp_for_type all "r_water 1"
settemp_for_type all sv_friction_slick 0
settemp_for_type all g_balance_devastator_lifetime 45
clientsettemp_for_type all r_water 1

Loading…
Отказ
Запис