Преглед на файлове

Created ignore file

tags/b2
преди 2 години
родител
ревизия
13a85ab87a
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
  1. 5
    0
      .gitignore

+ 5
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -0,0 +1,5 @@
*.bsp
*.prt
*.srf
*.bak


Loading…
Отказ
Запис