Преглед на файлове

whoops, fix old name

master
Michał Herda преди 4 години
родител
ревизия
a74ea07bb4
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      pseudonyms.asd

phoe-nicknames.asd → pseudonyms.asd Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
;;;; phoe-nicknames.asd
;;;; pseudonyms.asd

(asdf:defsystem #:pseudonyms
:description "Relative package nicknames through macros"

Loading…
Отказ
Запис