Procházet zdrojové kódy

finally, I hope!?

master
Michał Herda před 4 roky
rodič
revize
17972186bc
1 změnil soubory, kde provedl 9 přidání a 4 odebrání
  1. 9
    4
      pseudonyms.lisp

+ 9
- 4
pseudonyms.lisp Zobrazit soubor

@@ -145,15 +145,20 @@ This function is not meant to be called explicitly, unless you know what you're
;;; ========================================================================
;;; NAMED READTABLE

(defreadtable :pseudonyms
(:merge :modern)
(:macro-char #\$ #'pseudonym-reader t))
(let* ((current-char #\$)
(rt (defreadtable :pseudonyms
(:merge :modern)
(:macro-char current-char #'pseudonym-reader t))))
(rt (find-readtable :pseudonyms)))
(defun set-pseudonym-macro-character (char)
"Sets the macro character for nickname resolution. By default, it is set to #\$."
(check-type char character)
(set-macro-character current-char nil t rt)
(set-macro-character char #'pseudonym-reader t rt)))
(in-readtable :pseudonyms)

(defun pseudonyms-on ()
"Gimme some sugar, baby."
(use-package :pseudonyms)
(in-readtable :pseudonyms))

;;;; EOF

Načítá se…
Zrušit
Uložit