Преглед на файлове

npm audit fix

tags/v1.0.0
ojizero преди 1 година
родител
ревизия
ecc0a60032
No account linked to committer's email address
променени са 2 файла, в които са добавени 217 реда и са изтрити 322 реда
  1. 216
    321
      package-lock.json
  2. 1
    1
      package.json

+ 216
- 321
package-lock.json
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
package.json Целия файл

@@ -43,7 +43,7 @@
"chai": "^4.2.0",
"chai-as-promised": "^7.1.1",
"mocha": "^5.2.0",
"nyc": "^13.1.0",
"nyc": "^13.3.0",
"sinon": "^7.2.2",
"sinon-chai": "^3.3.0",
"ts-node": "^7.0.1",

Loading…
Отказ
Запис