3 Incheckningar (d0e846f3de5a8d9954824967637b9cf231a19b11)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  ojizero d0e846f3de touch ups on the writing to root system setion 5 månader sedan
  ojizero 559dab997e added illustrative diagram of firmlinks 5 månader sedan
  ojizero e045d17787 inital works on nix installation on macos catalina 5 månader sedan