175 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Alexander Stubbins d7551343cc Added i18n support. преди 3 години
  lc-guy e0398089dc make search non-greedy преди 3 години
  lc-guy 29cddb7187 fix some shit I broke преди 3 години
  lc-guy e1d873cc11 Big overhaul of pomf clones преди 3 години
  lc-guy 78cd5c5f0d Update README.md преди 3 години
  lc-guy 6e266e2e70 Update README.md преди 3 години
  lc-guy fa318c9fc9 Update LICENSE преди 3 години
  Mikolaj Halber 82dfb14422 Merge pull request #31 from lc-guy/patch-8 преди 3 години
  lc-guy ba864a7943 remove aww.moe преди 3 години
  Mikolaj Halber d4ab03a177 Merge pull request #28 from sheeit/patch-1 преди 3 години
  Mikolaj Halber 782415fd1a Merge pull request #29 from lc-guy/patch-7 преди 3 години
  lc-guy 894aecce7e desu.sh => doko.moe преди 3 години
  sheeit ba2904f864 No need to export it преди 3 години
  Mikolaj Halber c705e02804 Merge pull request #27 from neko/patch-1 преди 4 години
  Neko 0b11839d74 added nya.is преди 4 години
  Mikolaj Halber 6394a07758 Merge pull request #26 from lc-guy/patch-7 преди 4 години
  lc-guy deb0ddbd33 cocaine and fuwafuwa both back преди 4 години
  lc-guy 01208e81af Update host_list.json преди 4 години
  Mikolaj Halber b1f80af168 Merge pull request #25 from lesderid/patch-1 преди 4 години
  Les De Ridder fddc77c2a1 Remove pomf.lesderid.net and update p.fuwafuwa.moe преди 4 години
  Mikolaj Halber cbadca137c Merge pull request #24 from lc-guy/patch-5 преди 4 години
  lc-guy 1ae75643ea Update host_list.json преди 4 години
  Mikolaj Halber 3e6e6d19a3 Merge pull request #23 from lc-guy/patch-4 преди 4 години
  lc-guy 46182b29e5 Clean up hosts преди 4 години
  Mikolaj Halber 42b3d56eca Update host_list.json преди 4 години
  Mikolaj Halber eabe5ca344 Update host_list.json преди 4 години
  Mikołaj 'lich' Halber 08b225866a Buxfix: Fixed logging with -l option преди 4 години
  Mikołaj 'lich' Halber 47d133c2fb Added logging feature преди 4 години
  Mikolaj Halber 47440c914f Merge pull request #22 from installgen2/patch-1 преди 4 години
  installgen2 b350b091b2 Add lainfile.pw преди 4 години
  Mikolaj Halber 5af4d7c7e9 Merge pull request #20 from lc-guy/patch-3 преди 4 години
  lc-guy 45f5c67c54 remove dead hosts and add qt.cx преди 4 години
  Mikolaj Halber cf24eb0532 Merge pull request #19 from lc-guy/patch-3 преди 4 години
  lc-guy 791e3c6ced Update host_list.json преди 4 години
  lc-guy 3be056ced9 add fuwafuwa преди 4 години
  Mikolaj Halber 19c0c7e02b Merge pull request #18 from lc-guy/patch-3 преди 4 години
  lc-guy b0ad306cc4 add pomf.amatsuka.com преди 4 години
  Mikolaj Halber b2c595e6ca Merge pull request #17 from lc-guy/patch-2 преди 4 години
  lc-guy a2667ae9f1 Add steamy.moe преди 4 години
  Mikolaj Halber 5665c52c3b Merge pull request #16 from lesderid/patch-1 преди 4 години
  Les De Ridder 2915cbe1c9 Add pomf.lesderid.net преди 4 години
  Mikolaj Halber 2276ca57d0 Update host_list.json преди 4 години
  Mikolaj Halber 3626226c53 Merge pull request #14 from alucard0134/patch-1 преди 4 години
  alucard0134 83418159e9 [Host list] set cuntflaps to use SSL преди 4 години
  Mikolaj Halber f0a142f54f Update README.md преди 4 години
  Mikolaj Halber 6f438cf7f4 Merge pull request #13 from lc-guy/patch-1 преди 4 години
  lc-guy 2aa80344be Update host_list.json преди 4 години
  Mikołaj 'lich' Halber c67dd58be2 updated преди 4 години
  Mikołaj 'lich' Halber 1e7d00e943 Added sugoi.vidyagam.es преди 4 години
  Mikołaj 'lich' Halber 2d4ce49566 Updated readme преди 4 години