Преглед на файлове

add fuwafuwa

pull/19/head
lc-guy преди 4 години
родител
ревизия
3be056ced9
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      host_list.json

+ 1
- 0
host_list.json Целия файл

@@ -19,4 +19,5 @@
["https://pomf.lesderid.net/", "https://pomf.lesderid.net/f/", "pomf.lesderid.net", 52428800, 1],
["https://steamy.moe/", "https://ln.steamy.moe/", "steamy.moe", 536870912, 1],
["https://pomf.amatsuka.com/", "https://pomf.amatsuka.com/a", "pomf.amatsuka.com", 524288000, 1]
["https://p.fuwafuwa.moe/", "https://p.fuwafuwa.moe/", "p.fuwafuwa.moe", 52428800, 1]
]

Loading…
Отказ
Запис