Преглед на файлове

Update dev dependencies

tags/2.1.0
Fabian Winter преди 1 година
родител
ревизия
bedeb4b592
променени са 2 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 3 реда
  1. 1
    0
      CHANGELOG.md
  2. 3
    3
      requirements-dev.txt

+ 1
- 0
CHANGELOG.md Целия файл

@@ -2,6 +2,7 @@
## Changed
- This release is based on the emoji v12, including all these: https://unicode.org/emoji/charts/emoji-versions.html#2019
- Renamed meta files to upper case for better visibility
- Updated dev dependencies to new versions

# [2.0.1]
## Fixed

+ 3
- 3
requirements-dev.txt Целия файл

@@ -1,3 +1,3 @@
beautifulsoup4==4.6.3
lxml==4.2.5
requests==2.20.0
beautifulsoup4==4.7.1
lxml==4.3.1
requests==2.21.0

Loading…
Отказ
Запис