Преглед на файлове

Rename files for better visibility

tags/2.1.0
Fabian Winter преди 1 година
родител
ревизия
081fb8c23c
променени са 2 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      CHANGELOG.md
  2. 0
    0
      README.md

changelog.md → CHANGELOG.md Целия файл

@@ -1,6 +1,7 @@
# [2.1.0]
## Changed
- This release is based on the emoji v12, including all these: https://unicode.org/emoji/charts/emoji-versions.html#2019
- Renamed meta files to upper case for better visibility

# [2.0.1]
## Fixed

readme.md → README.md Целия файл


Loading…
Отказ
Запис