Преглед на файлове

Fix path error in rofiunicode.sh and rofiemoji.sh.

master
Mathieu Laparie преди 1 година
родител
ревизия
deb91dac36
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 1
    1
      rofiemoji.sh
  2. 1
    1
      rofiunicode.sh

+ 1
- 1
rofiemoji.sh Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
#!/bin/sh

DIR="$HOME/.config/rofiemoji"
DIR="$HOME/.config/rofiemoji-rofiunicode"
# URL="https://github.com/Kabouik/rofiemoji/raw/master/unicode.txt"
# FILE="$DIR/unicode.txt"
VER='11.0'

+ 1
- 1
rofiunicode.sh Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
#!/bin/sh

DIR="$HOME/.config/rofiemoji"
DIR="$HOME/.config/rofiemoji-rofiunicode"
URL="https://github.com/Kabouik/rofiemoji/raw/master/unicode.txt"
FILE="$DIR/unicode.txt"
# VER='11.0'

Loading…
Отказ
Запис