Преглед на файлове

automatically download emoji list

master
Norman Köhring преди 2 години
родител
ревизия
5a8eec433b
променени са 3 файла, в които са добавени 2802 реда и са изтрити 7831 реда
 1. 1
  0
    README.md
 2. 2789
  0
    emojis.txt
 3. 12
  7831
    rofiemoji.sh

+ 1
- 0
README.md Целия файл

@@ -1,6 +1,7 @@
# Rofiemoji

Inspired by https://github.com/fdw/rofimoji but written as rofi-script instead of starting a separate rofi.
It also automatically downloads the list of emojis when used for the first time. You can also place `emoji.txt` from this repository in `$HOME/.cache/` yourself.

## Prerequisites


+ 2789
- 0
emojis.txt
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 12
- 7831
rofiemoji.sh
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Loading…
Отказ
Запис