Norman Köhring преди 2 години
ревизия
3a59c5f810
променени са 2 файла, в които са добавени 7852 реда и са изтрити 0 реда
  1. 12
    0
      README.md
  2. 7840
    0
      rofiemoji.sh

+ 12
- 0
README.md Целия файл

@@ -0,0 +1,12 @@
# Rofiemoji

Inspired by https://github.com/fdw/rofimoji but written as rofi-script instead of starting a separate rofi.

## Usage Example
```sh
rofi -modi 'run,drun,emoji:/path/to/rofimoji/rofimoji.sh' -show emoji
```

`Enter` copies the selected emoji into the clipboard. Requires [xsel](https://linux.die.net/man/1/xsel) to work.+ 7840
- 0
rofiemoji.sh
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Loading…
Отказ
Запис