Преглед на файлове

screenshot update

master
Norman Köhring преди 2 години
родител
ревизия
1e57bb620f
променени са 3 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
 1. 1
  1
    README.md
 2. Двоични данни
    rofiemoji.jpg
 3. Двоични данни
    scrot.png

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -18,6 +18,6 @@ rofi -modi 'run,drun,emoji:/path/to/rofimoji/rofimoji.sh' -show emoji

## Screenshot

![screenshot](https://raw.githubusercontent.com/nkoehring/rofiemoji/master/scrot.png)
![screenshot](https://raw.githubusercontent.com/nkoehring/rofiemoji/master/rofiemoji.jpg)Двоични данни
rofiemoji.jpg Целия файл


Двоични данни
scrot.png Целия файл


Loading…
Отказ
Запис