5 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  jcmdln 0c47133b8d Remove non-standard configuration před 1 rokem
  jcmdln f4fea68fa1 Cleanup pass před 2 roky
  jcmdln 0b6abf72b9 Harsh cleanup pass před 2 roky
  jcmdln b39aec7a86 add gein-extras (ie rice) před 2 roky
  jcmdln 0ad2ef21f7 Cleanup; Add bloat installer před 2 roky