5 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  jcmdln 0c47133b8d Remove non-standard configuration преди 1 година
  jcmdln f4fea68fa1 Cleanup pass преди 2 години
  jcmdln 0b6abf72b9 Harsh cleanup pass преди 2 години
  jcmdln b39aec7a86 add gein-extras (ie rice) преди 2 години
  jcmdln 0ad2ef21f7 Cleanup; Add bloat installer преди 2 години