Aaron Miller преди 5 години
родител
ревизия
e8cf9821e4
променени са 1 файла, в които са добавени 12 реда и са изтрити 0 реда
  1. 12
    0
      README.md

+ 12
- 0
README.md Целия файл

@@ -0,0 +1,12 @@
# node-scraper

## 101

1. Install Node.
2. Clone the repo and cd into it.
3. `npm install`.
4. `node scraper.js <uri>`

## What?

If it breaks, ask me in the channel.

Loading…
Отказ
Запис