12 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Jeffrey Martin b0ddcba572 sync преди 4 години
  Jeffrey Martin 5966d0350e fix i3 преди 4 години
  Jeffrey Martin 12e764754c update .Xresources преди 4 години
  Jeffrey Martin dd3cb0399f sync преди 4 години
  Jeffrey Martin 3f2a74ce88 tweak sync преди 4 години
  Jeffrey Martin ffbfd668fc fancy border commands for qutebrowser & urxvt преди 4 години
  Jeffrey Martin f09a933698 added transperancy to urxvt преди 4 години
  Jeffrey Martin 359d216fd8 Merge https://git.teknik.io/drecx/dotfiles преди 4 години
  drecx 53a27e3629 initial commit преди 4 години
  Jeffrey Martin 2f46bcd9d1 added vim configuration преди 4 години
  Jeffrey Martin 008bf07739 added fonts that I use often преди 4 години
  Jeffrey Martin 36a6cd0fbb added basic files for working configuration. преди 4 години