Jeffrey Martin преди 4 години
родител
ревизия
359d216fd8
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 0 реда
  1. 3
    0
      README.md

+ 3
- 0
README.md Целия файл

@@ -0,0 +1,3 @@
# dotfiles

My system dotfiles organized for installation with gnustow.

Loading…
Отказ
Запис