1 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Ivan Bravo Bravo aa9fe751d4 - v1.0.0 RC3 pirms 1 gada
  DeepMan 843b215ff4 first source code commit, nervous! pirms 1 gada