3 Ревизии (94f8739e88a9b29c7ea7ac267830b3742d133201)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  DanielFGray da32ec78e8 various fixes and tweaks преди 3 години
  DanielFGray 391ba67140 wifi: use color and nmcli -a for input преди 4 години
  DanielFGray fc96b712f5 :hatching_chick: преди 4 години