6 Комити (94f8739e88a9b29c7ea7ac267830b3742d133201)

Аутор SHA1 Порука Датум
  DanielFGray 9a4a6cda62 fzgit: fix paging to less пре 3 година
  DanielFGray 5e9c9eb2a7 fzgit: more sensible color definitions пре 3 година
  DanielFGray dd99871f07 fzgit: rewrite log function пре 3 година
  DanielFGray 7dd8b1f9dc git gud пре 3 година
  DanielFGray 3728b7fafc only show modified files in 'git add' пре 3 година
  DanielFGray fc96b712f5 :hatching_chick: пре 3 година