DanielFGray преди 4 години
родител
ревизия
fd725f73ad
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      goog

+ 2
- 2
goog Целия файл

@@ -32,10 +32,10 @@ openurl() {
local browser
case "$url" in
*youtube.com*|*youtu.be*|*vimeo.com*)
browser=$(select-from \
browser=$(select_from \
mpv mplayer2 mplayer) ;;
*)
browser=$(select-from \
browser=$(select_from \
-c "pgrep -u $USER -i" \
firefox chromium-browser chrome)
[[ ! $browser ]] && browser='w3m'

Loading…
Отказ
Запис