Переглянути джерело

pkgsearch: needs more printf

pull/6/head
DanielFGray 4 роки тому
джерело
коміт
bf11414767
1 змінених файлів з 1 додано та 1 видалено
  1. 1
    1
      pkgsearch

+ 1
- 1
pkgsearch Переглянути файл

@@ -74,7 +74,7 @@ install() {
(( ${#pkgs} > 0 )) || exit
count="${#pkgs[@]} package"
(( ${#pkgs[@]} > 1 )) && count+='s'
echo "installing ${count}: ${pkgs[*]}"
printf "installing %s: %s\n" "$count" "${pkgs[*]}"
$1 "${pkgs[@]}" < /dev/tty
}


Завантаження…
Відмінити
Зберегти