Преглед изворни кода

pkgsearch: needs more printf

pull/6/head
DanielFGray пре 4 година
родитељ
комит
bf11414767
1 измењених фајлова са 1 додато и 1 уклоњено
  1. 1
    1
      pkgsearch

+ 1
- 1
pkgsearch Прегледај датотеку

@@ -74,7 +74,7 @@ install() {
(( ${#pkgs} > 0 )) || exit
count="${#pkgs[@]} package"
(( ${#pkgs[@]} > 1 )) && count+='s'
echo "installing ${count}: ${pkgs[*]}"
printf "installing %s: %s\n" "$count" "${pkgs[*]}"
$1 "${pkgs[@]}" < /dev/tty
}


Loading…
Откажи
Сачувај