Bladeren bron

pkgsearch: needs more printf

pull/6/head
DanielFGray 4 jaren geleden
bovenliggende
commit
bf11414767
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 1 en 1 verwijderingen
  1. 1
    1
      pkgsearch

+ 1
- 1
pkgsearch Bestand weergeven

@@ -74,7 +74,7 @@ install() {
(( ${#pkgs} > 0 )) || exit
count="${#pkgs[@]} package"
(( ${#pkgs[@]} > 1 )) && count+='s'
echo "installing ${count}: ${pkgs[*]}"
printf "installing %s: %s\n" "$count" "${pkgs[*]}"
$1 "${pkgs[@]}" < /dev/tty
}


Laden…
Annuleren
Opslaan