Procházet zdrojové kódy

pkgsearch: needs more printf

pull/6/head
DanielFGray před 4 roky
rodič
revize
bf11414767
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. 1
    1
      pkgsearch

+ 1
- 1
pkgsearch Zobrazit soubor

@@ -74,7 +74,7 @@ install() {
(( ${#pkgs} > 0 )) || exit
count="${#pkgs[@]} package"
(( ${#pkgs[@]} > 1 )) && count+='s'
echo "installing ${count}: ${pkgs[*]}"
printf "installing %s: %s\n" "$count" "${pkgs[*]}"
$1 "${pkgs[@]}" < /dev/tty
}


Načítá se…
Zrušit
Uložit