A Mandelbrot set renderer implemented in Haskell, outputs a farbfeld image.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Callum David OBrien 88d34ac826 Merge branch 'master' of https://git.teknik.io/cdo/mandel 3 år sedan
.gitignore Made it presentable 3 år sedan
LICENSE Made it presentable 3 år sedan
Makefile Compressed out.ff + small Makefile tweak 3 år sedan
README Now with non-losing rendering times and pretty colours! 3 år sedan
config.mk Now with non-losing rendering times and pretty colours! 3 år sedan
mandel.1 Made it presentable 3 år sedan
mandel.hs Now with non-losing rendering times and pretty colours! 3 år sedan

README

It renders the Mandelbrot set as a farbfeld image!