1 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  Manish Pandit 4871435f14 Added cc-by-4.0 license, issue #535 pirms 3 gadiem