Преглед на файлове

Fix eks gotchas link (#673)

pull/674/head
Sam Nguyen преди 1 година
родител
ревизия
d33337e9df
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -41,7 +41,7 @@ Table of Contents
| [EBS](#ebs) | [📗](#ebs-basics) | [📘](#ebs-tips) | [📙](#ebs-gotchas-and-limitations) |
| [EC2](#ec2) | [📗](#ec2-basics) | [📘](#ec2-tips) | [📙](#ec2-gotchas-and-limitations) |
| [ECS](#ecs) | [📗](#ecs-basics) | [📘](#ecs-tips) | |
| [EKS](#eks) | [📗](#eks-basics) | [📘](#eks-tips) | [📙](#eks-gotchas-limitations) |
| [EKS](#eks) | [📗](#eks-basics) | [📘](#eks-tips) | [📙](#eks-gotchas-and-limitations) |
| [EFS](#efs) | [📗](#efs-basics) | [📘](#efs-tips) | [📙](#efs-gotchas-and-limitations) |
| [Elastic Beanstalk](#elastic-beanstalk) | [📗](#elastic-beanstalk-basics) | [📘](#elastic-beanstalk-tips) | [📙](#elastic-beanstalk-gotchas-and-limitations) |
| [Elastic IPs](#elastic-ips) | [📗](#elastic-ip-basics) | [📘](#elastic-ip-tips) | [📙](#elastic-ip-gotchas-and-limitations) |

Loading…
Отказ
Запис