Преглед на файлове

Update diagram for data transfer (#485)

pull/493/head
Corey Quinn преди 3 години
родител
ревизия
8c5eec4a6b
променени са 2 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
  1. Двоични данни
      figures/aws-data-transfer-costs-320px.png
  2. Двоични данни
      figures/aws-data-transfer-costs.png

Двоични данни
figures/aws-data-transfer-costs-320px.png Целия файл


Двоични данни
figures/aws-data-transfer-costs.png Целия файл


Loading…
Отказ
Запис