The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

Owner.cs 11KB


 1. using System;
 2. using System.Diagnostics;
 3. using System.Linq;
 4. using System.Reflection;
 5. namespace Combot.Modules.ModuleClasses
 6. {
 7. public class Owner : Module
 8. {
 9. public override void Initialize()
 10. {
 11. Bot.CommandReceivedEvent += HandleCommandEvent;
 12. }
 13. public override void ParseCommand(CommandMessage command)
 14. {
 15. Command foundCommand = Commands.Find(c => c.Triggers.Contains(command.Command));
 16. switch (foundCommand.Name)
 17. {
 18. case "Change Nick":
 19. Bot.IRC.SendNick(command.Arguments["Nickname"]);
 20. break;
 21. case "Identify":
 22. Bot.IRC.SendPrivateMessage("NickServ", string.Format("Identify {0}", Bot.ServerConfig.Password));
 23. break;
 24. case "Join Channel":
 25. if (!Bot.IRC.Channels.Exists(chan => chan.Name == command.Arguments["Channel"]))
 26. {
 27. Bot.IRC.SendJoin(command.Arguments["Channel"]);
 28. }
 29. else
 30. {
 31. string message = string.Format("I am already in \u0002{0}\u000F.", command.Arguments["Channel"]);
 32. switch (command.MessageType)
 33. {
 34. case MessageType.Channel:
 35. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, message);
 36. break;
 37. case MessageType.Query:
 38. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, message);
 39. break;
 40. case MessageType.Notice:
 41. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, message);
 42. break;
 43. }
 44. }
 45. break;
 46. case "Part Channel":
 47. string channel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 48. if (Bot.IRC.Channels.Exists(chan => chan.Name == channel))
 49. {
 50. Bot.IRC.SendPart(channel);
 51. }
 52. else
 53. {
 54. string message = string.Format("I am not in \u0002{0}\u000F.", channel);
 55. switch (command.MessageType)
 56. {
 57. case MessageType.Channel:
 58. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, message);
 59. break;
 60. case MessageType.Query:
 61. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, message);
 62. break;
 63. case MessageType.Notice:
 64. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, message);
 65. break;
 66. }
 67. }
 68. break;
 69. case "Speak":
 70. string location = command.Arguments.ContainsKey("Target") ? command.Arguments["Target"] : command.Location;
 71. Bot.IRC.SendPrivateMessage(location, command.Arguments["Message"]);
 72. break;
 73. case "Action":
 74. string actionLocation = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 75. Bot.IRC.SendCTCPMessage(actionLocation, "ACTION", command.Arguments["Message"]);
 76. break;
 77. case "Quit":
 78. string quitType = command.Arguments["Type"].ToString();
 79. switch (quitType.ToLower())
 80. {
 81. case "server":
 82. Bot.Disconnect();
 83. break;
 84. case "client":
 85. Environment.Exit(0);
 86. break;
 87. }
 88. break;
 89. case "Cycle":
 90. string cycleType = command.Arguments["Type"].ToString();
 91. switch (cycleType.ToLower())
 92. {
 93. case "channel":
 94. string cycleChannel = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 95. if (Bot.IRC.Channels.Exists(chan => chan.Name == cycleChannel))
 96. {
 97. Bot.IRC.SendPart(cycleChannel);
 98. Bot.IRC.SendJoin(cycleChannel);
 99. }
 100. else
 101. {
 102. string message = string.Format("I am not in \u0002{0}\u000F.", cycleChannel);
 103. switch (command.MessageType)
 104. {
 105. case MessageType.Channel:
 106. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, message);
 107. break;
 108. case MessageType.Query:
 109. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, message);
 110. break;
 111. case MessageType.Notice:
 112. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, message);
 113. break;
 114. }
 115. }
 116. break;
 117. case "server":
 118. Bot.Disconnect();
 119. Bot.Connect();
 120. break;
 121. case "client":
 122. Process.Start(Assembly.GetEntryAssembly().Location); // to start new instance of application
 123. Environment.Exit(0);
 124. break;
 125. }
 126. break;
 127. case "List":
 128. string listType = command.Arguments["Type"].ToString();
 129. string listLocation = command.Arguments.ContainsKey("Channel") ? command.Arguments["Channel"] : command.Location;
 130. switch (listType.ToLower())
 131. {
 132. case "nicks":
 133. if (Bot.IRC.Channels.Exists(chan => chan.Name == listLocation))
 134. {
 135. string nickList = string.Join(", ", Bot.IRC.Channels.Find(chan => chan.Name == listLocation).Nicks.Select(nick => nick.Nickname));
 136. string nickMessage = string.Format("Nicknames in \u0002{0}\u000F: {1}", listLocation, nickList);
 137. switch (command.MessageType)
 138. {
 139. case MessageType.Channel:
 140. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, nickMessage);
 141. break;
 142. case MessageType.Query:
 143. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, nickMessage);
 144. break;
 145. case MessageType.Notice:
 146. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, nickMessage);
 147. break;
 148. }
 149. }
 150. else
 151. {
 152. string message = string.Format("I do not have nickname information for \u0002{0}\u000F.", listLocation);
 153. switch (command.MessageType)
 154. {
 155. case MessageType.Channel:
 156. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, message);
 157. break;
 158. case MessageType.Query:
 159. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, message);
 160. break;
 161. case MessageType.Notice:
 162. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, message);
 163. break;
 164. }
 165. }
 166. break;
 167. case "channels":
 168. string channelList = string.Join(", ", Bot.IRC.Channels.Select(chan => chan.Name));
 169. string channelMessage = string.Format("I am in the following channels: \u0002{0}\u000F", channelList);
 170. switch (command.MessageType)
 171. {
 172. case MessageType.Channel:
 173. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, channelMessage);
 174. break;
 175. case MessageType.Query:
 176. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, channelMessage);
 177. break;
 178. case MessageType.Notice:
 179. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, channelMessage);
 180. break;
 181. }
 182. break;
 183. case "servers":
 184. // TODO Add server list
 185. break;
 186. case "modules":
 187. string moduleList = string.Join(", ", Bot.Modules.Select(module => module.Name));
 188. string moduleMessage = string.Format("I have the following modules loaded: \u0002{0}\u000F", moduleList);
 189. switch (command.MessageType)
 190. {
 191. case MessageType.Channel:
 192. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Location, moduleMessage);
 193. break;
 194. case MessageType.Query:
 195. Bot.IRC.SendPrivateMessage(command.Nick.Nickname, moduleMessage);
 196. break;
 197. case MessageType.Notice:
 198. Bot.IRC.SendNotice(command.Nick.Nickname, moduleMessage);
 199. break;
 200. }
 201. break;
 202. }
 203. break;
 204. }
 205. }
 206. }
 207. }