The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Teknikode 4874a3b308 Added 'GetCommand' function to parse a string for the command. 4 år sedan
..
Configurations Fixing visual studio 4 år sedan
Databases Fixing visual studio 4 år sedan
Modules Fixing visual studio 4 år sedan
Properties Fixing visual studio 4 år sedan
AccessType.cs Added Command parsing to main Bot class. 4 år sedan
Bot.cs Added 'GetCommand' function to parse a string for the command. 4 år sedan
Combot.Servers.Default.json Updated default config file to show more detail and allow a working run. 4 år sedan
Combot.csproj Added controller to handle multiple bot instances. 4 år sedan
Controller.cs Added controller to handle multiple bot instances. 4 år sedan
MessageType.cs Added moderation module. 4 år sedan
Types.cs Added Github Module. 4 år sedan
app.config Added MySQL Database support for storing data. 4 år sedan
packages.config Added GitVersionTask to Nuget Packages. 4 år sedan