The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

Bot.cs 33KB


 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.IO;
 4. using System.Linq;
 5. using System.Net;
 6. using System.Net.Sockets;
 7. using System.Text.RegularExpressions;
 8. using System.Threading;
 9. using System.Threading.Tasks;
 10. using Combot.IRCServices;
 11. using Combot.Configurations;
 12. using Combot.Databases;
 13. using Combot.IRCServices.Messaging;
 14. using Combot.Modules;
 15. namespace Combot
 16. {
 17. public class Bot
 18. {
 19. public event Action<CommandMessage> CommandReceivedEvent;
 20. public event Action<BotError> ErrorEvent;
 21. public ServerConfig ServerConfig;
 22. public IRC IRC;
 23. public Database Database;
 24. public List<Module> Modules;
 25. public bool Connected = false;
 26. public bool LoggedIn = false;
 27. public DateTime ConnectionTime;
 28. public DateTime LoadTime;
 29. public Dictionary<PrivilegeMode, AccessType> PrivilegeModeMapping = new Dictionary<PrivilegeMode, AccessType>() { { PrivilegeMode.v, AccessType.Voice }, { PrivilegeMode.h, AccessType.HalfOperator }, { PrivilegeMode.o, AccessType.Operator }, { PrivilegeMode.a, AccessType.SuperOperator }, { PrivilegeMode.q, AccessType.Founder } };
 30. public Dictionary<ChannelMode, AccessType> ChannelModeMapping = new Dictionary<ChannelMode, AccessType>() { { ChannelMode.v, AccessType.Voice }, { ChannelMode.h, AccessType.HalfOperator }, { ChannelMode.o, AccessType.Operator }, { ChannelMode.a, AccessType.SuperOperator }, { ChannelMode.q, AccessType.Founder } };
 31. private bool GhostSent;
 32. private int CurNickChoice;
 33. private int PreNickChoice;
 34. private int RetryCount;
 35. private bool RetryAllowed;
 36. public Bot(ServerConfig serverConfig)
 37. {
 38. Modules = new List<Module>();
 39. GhostSent = false;
 40. CurNickChoice = 0;
 41. PreNickChoice = -1;
 42. RetryCount = 0;
 43. ServerConfig = serverConfig;
 44. LoadTime = DateTime.Now;
 45. ConnectionTime = DateTime.Now;
 46. IRC = new IRC(serverConfig.MaxMessageLength, serverConfig.MessageSendDelay);
 47. IRC.ConnectEvent += HandleConnectEvent;
 48. IRC.DisconnectEvent += HandleDisconnectEvent;
 49. IRC.Message.ServerReplyEvent += HandleReplyEvent;
 50. IRC.Message.ChannelMessageReceivedEvent += HandleChannelMessageReceivedEvent;
 51. IRC.Message.PrivateMessageReceivedEvent += HandlePrivateMessageReceivedEvent;
 52. IRC.Message.PrivateNoticeReceivedEvent += HandlePrivateNoticeReceivedEvent;
 53. IRC.Message.JoinChannelEvent += HandleJoinEvent;
 54. IRC.Message.KickEvent += HandleKickEvent;
 55. IRC.Message.ChannelModeChangeEvent += HandleChannelModeChangeEvent;
 56. Database = new Database(serverConfig.Database);
 57. Database.MysqlErrorEvent += HandleMysqlErrorEvent;
 58. LoadModules();
 59. }
 60. /// <summary>
 61. /// Trys to connect to one of the IPs of the given hostname. If the connection was successful, it will login the nick.
 62. /// </summary>
 63. public void Connect()
 64. {
 65. ConnectionTime = DateTime.Now;
 66. GhostSent = false;
 67. CurNickChoice = 0;
 68. RetryAllowed = ServerConfig.Reconnect;
 69. bool serverConnected = false;
 70. int i = 0;
 71. do
 72. {
 73. if (ServerConfig.Hosts.Count > i)
 74. {
 75. try
 76. {
 77. IPAddress[] ipList = Dns.GetHostAddresses(ServerConfig.Hosts[i].Host);
 78. foreach (IPAddress ip in ipList)
 79. {
 80. serverConnected = IRC.Connect(ip, ServerConfig.Hosts[i].Port);
 81. if (serverConnected)
 82. {
 83. break;
 84. }
 85. }
 86. i++;
 87. }
 88. catch (SocketException)
 89. {
 90. break;
 91. }
 92. }
 93. else
 94. {
 95. break;
 96. }
 97. }
 98. while (!serverConnected);
 99. if (serverConnected)
 100. {
 101. if (CurNickChoice < ServerConfig.Nicknames.Count)
 102. {
 103. IRC.Login(ServerConfig.Name, new Nick()
 104. {
 105. Nickname = ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice],
 106. Host = Dns.GetHostName(),
 107. Realname = ServerConfig.Realname,
 108. Username = ServerConfig.Username
 109. });
 110. }
 111. else
 112. {
 113. Disconnect();
 114. }
 115. }
 116. else
 117. {
 118. Reconnect();
 119. }
 120. }
 121. /// <summary>
 122. /// Disconnects from the current server.
 123. /// </summary>
 124. public void Disconnect()
 125. {
 126. RetryAllowed = false;
 127. RetryCount = 0;
 128. IRC.Disconnect();
 129. Connected = false;
 130. LoggedIn = false;
 131. }
 132. private void Reconnect()
 133. {
 134. if (RetryAllowed)
 135. {
 136. if (ErrorEvent != null)
 137. {
 138. ErrorEvent(new BotError() { Message = string.Format("Retrying connection in {0} seconds.", (int)Math.Pow(2, RetryCount)), Type = ErrorType.IRC });
 139. }
 140. Task.Run(() =>
 141. {
 142. Thread.Sleep(1000 * (int)Math.Pow(2, RetryCount));
 143. RetryCount++;
 144. Connect();
 145. });
 146. }
 147. }
 148. private void HandleConnectEvent()
 149. {
 150. Connected = true;
 151. RetryCount = 0;
 152. }
 153. private void HandleDisconnectEvent()
 154. {
 155. Connected = false;
 156. Reconnect();
 157. }
 158. public void LoadModules()
 159. {
 160. // Get all config files from Module directory
 161. string[] moduleLocations = Directory.GetDirectories(ServerConfig.ModuleLocation);
 162. foreach (string location in moduleLocations)
 163. {
 164. LoadModule(location);
 165. }
 166. }
 167. public bool LoadModule(string module)
 168. {
 169. Module newModule = new Module();
 170. newModule.ConfigPath = module;
 171. newModule.LoadConfig();
 172. if (newModule.Enabled && !Modules.Exists(mod => mod.ClassName == newModule.ClassName))
 173. {
 174. if (File.Exists(string.Format(@"{0}\{1}.dll", module, newModule.Name)))
 175. {
 176. Module loadedModule = newModule.CreateInstance(this);
 177. if (loadedModule.Loaded)
 178. {
 179. loadedModule.ModuleErrorEvent += HandleModuleErrorEvent;
 180. Modules.Add(loadedModule);
 181. return true;
 182. }
 183. }
 184. }
 185. return false;
 186. }
 187. public void UnloadModules()
 188. {
 189. List<Module> moduleList = Modules;
 190. for (int i = 0; i < moduleList.Count; i++)
 191. {
 192. UnloadModule(moduleList[i].Name);
 193. }
 194. }
 195. public bool UnloadModule(string moduleName)
 196. {
 197. Module module = Modules.Find(mod => mod.Name.ToLower() == moduleName.ToLower());
 198. if (module != null)
 199. {
 200. module.Loaded = false;
 201. Modules.Remove(module);
 202. return true;
 203. }
 204. return false;
 205. }
 206. public bool CheckChannelAccess(string channel, string nickname, AccessType access)
 207. {
 208. if (nickname == IRC.Nickname)
 209. {
 210. return true;
 211. }
 212. Channel foundChannel = IRC.Channels.Find(chan => chan.Name == channel);
 213. if (foundChannel != null)
 214. {
 215. Nick foundNick = foundChannel.Nicks.Find(nick => nick.Nickname == nickname);
 216. if (foundNick != null && ServerConfig.Owners.Contains(nickname) && foundNick.Modes.Contains(UserMode.r))
 217. {
 218. return true;
 219. }
 220. if (foundNick != null)
 221. {
 222. for (int i = 0; i < foundNick.Privileges.Count; i++)
 223. {
 224. switch (PrivilegeModeMapping[foundNick.Privileges[i]])
 225. {
 226. case AccessType.User:
 227. if (access == AccessType.User)
 228. {
 229. return true;
 230. }
 231. break;
 232. case AccessType.Voice:
 233. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice)
 234. {
 235. return true;
 236. }
 237. break;
 238. case AccessType.HalfOperator:
 239. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice || access == AccessType.HalfOperator)
 240. {
 241. return true;
 242. }
 243. break;
 244. case AccessType.Operator:
 245. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice || access == AccessType.HalfOperator || access == AccessType.Operator)
 246. {
 247. return true;
 248. }
 249. break;
 250. case AccessType.SuperOperator:
 251. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice || access == AccessType.HalfOperator || access == AccessType.Operator || access == AccessType.SuperOperator)
 252. {
 253. return true;
 254. }
 255. break;
 256. case AccessType.Founder:
 257. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice || access == AccessType.HalfOperator || access == AccessType.Operator || access == AccessType.SuperOperator || access == AccessType.Founder)
 258. {
 259. return true;
 260. }
 261. break;
 262. case AccessType.Owner:
 263. return true;
 264. }
 265. }
 266. }
 267. }
 268. return false;
 269. }
 270. public bool CheckChannelAccess(string channel, string nickname, List<AccessType> access)
 271. {
 272. bool hasAccess = false;
 273. for (int i = 0; i < access.Count; i++)
 274. {
 275. hasAccess = CheckChannelAccess(channel, nickname, access[i]);
 276. if (hasAccess)
 277. {
 278. break;
 279. }
 280. }
 281. return hasAccess;
 282. }
 283. /// <summary>
 284. /// Checks to see if the first nick has access to perform a command on the second nick
 285. /// </summary>
 286. /// <param name="channel">Channel the command is being applied on</param>
 287. /// <param name="firstNick">The nick applying the command</param>
 288. /// <param name="secondNick">The nick the command is being performed on</param>
 289. /// <returns></returns>
 290. public bool CheckNickAccess(string channel, string firstNick, string secondNick)
 291. {
 292. if (firstNick == IRC.Nickname)
 293. {
 294. return true;
 295. }
 296. Channel foundChannel = IRC.Channels.Find(chan => chan.Name == channel);
 297. if (foundChannel != null)
 298. {
 299. Nick foundFirstNick = foundChannel.Nicks.Find(nick => nick.Nickname == firstNick);
 300. Nick foundSecondNick = foundChannel.Nicks.Find(nick => nick.Nickname == secondNick);
 301. if (foundFirstNick != null && ServerConfig.Owners.Contains(firstNick) && foundFirstNick.Modes.Contains(UserMode.r))
 302. {
 303. return true;
 304. }
 305. if (foundFirstNick != null && foundSecondNick != null)
 306. {
 307. for (int i = 0; i < foundSecondNick.Privileges.Count; i++)
 308. {
 309. switch (foundSecondNick.Privileges[i])
 310. {
 311. case PrivilegeMode.v:
 312. if (!foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.v) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.h) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.o) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.a) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.q))
 313. {
 314. return false;
 315. }
 316. break;
 317. case PrivilegeMode.h:
 318. if (!foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.h) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.o) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.a) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.q))
 319. {
 320. return false;
 321. }
 322. break;
 323. case PrivilegeMode.o:
 324. if (!foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.o) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.a) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.q))
 325. {
 326. return false;
 327. }
 328. break;
 329. case PrivilegeMode.a:
 330. if (!foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.a) && !foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.q))
 331. {
 332. return false;
 333. }
 334. break;
 335. case PrivilegeMode.q:
 336. if (!foundFirstNick.Privileges.Contains(PrivilegeMode.q))
 337. {
 338. return false;
 339. }
 340. break;
 341. }
 342. }
 343. }
 344. else
 345. {
 346. return (foundFirstNick != null);
 347. }
 348. }
 349. else
 350. {
 351. return false;
 352. }
 353. return true;
 354. }
 355. public void ExecuteCommand(string message, string location, MessageType type)
 356. {
 357. ParseCommandMessage(DateTime.Now, message, new Nick { Nickname = IRC.Nickname }, location, type);
 358. }
 359. public void ExecuteCommand(string message, string location, MessageType type, Nick nick)
 360. {
 361. ParseCommandMessage(DateTime.Now, message, nick, location, type);
 362. }
 363. public string GetCommand(string message)
 364. {
 365. string command = string.Empty;
 366. string[] msgArgs = message.Split(new[] {' '}, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 367. if (msgArgs.Any())
 368. {
 369. if (msgArgs[0].StartsWith(ServerConfig.CommandPrefix))
 370. {
 371. command = msgArgs[0].Remove(0, ServerConfig.CommandPrefix.Length);
 372. }
 373. }
 374. return command;
 375. }
 376. public bool IsCommand(string message)
 377. {
 378. bool isCommand = false;
 379. string command = GetCommand(message);
 380. // Find the module that contains the command
 381. Module module = Modules.Find(mod => mod.Commands.Exists(c => c.Triggers.Contains(command)) && mod.Loaded && mod.Enabled);
 382. if (module != null)
 383. {
 384. // Find the command
 385. Command cmd = module.Commands.Find(c => c.Triggers.Contains(command));
 386. if (cmd != null)
 387. {
 388. isCommand = true;
 389. }
 390. }
 391. return isCommand;
 392. }
 393. private void HandleJoinEvent(object sender, JoinChannelInfo info)
 394. {
 395. if (info.Nick.Nickname == IRC.Nickname)
 396. {
 397. if (!ServerConfig.Channels.Exists(chan => chan.Name == info.Channel))
 398. {
 399. ChannelConfig chanConfig = new ChannelConfig();
 400. chanConfig.Name = info.Channel;
 401. ServerConfig.Channels.Add(chanConfig);
 402. ServerConfig.Save();
 403. }
 404. }
 405. }
 406. private void HandleKickEvent(object sender, KickInfo info)
 407. {
 408. if (info.KickedNick.Nickname == IRC.Nickname)
 409. {
 410. ServerConfig.Channels.RemoveAll(chan => chan.Name == info.Channel);
 411. ServerConfig.Save();
 412. }
 413. }
 414. private void HandleChannelModeChangeEvent(object sender, ChannelModeChangeInfo e)
 415. {
 416. ChannelConfig channel = ServerConfig.Channels.Find(chan => chan.Name == e.Channel);
 417. if (channel != null)
 418. {
 419. foreach (ChannelModeInfo mode in e.Modes)
 420. {
 421. switch (mode.Mode)
 422. {
 423. case ChannelMode.k:
 424. channel.Key = (mode.Set) ? mode.Parameter : string.Empty;
 425. ServerConfig.Save();
 426. break;
 427. }
 428. }
 429. }
 430. }
 431. private void HandleReplyEvent(object sender, IReply e)
 432. {
 433. if (e.GetType() == typeof(ServerReplyMessage))
 434. {
 435. ServerReplyMessage reply = (ServerReplyMessage)e;
 436. switch (reply.ReplyCode)
 437. {
 438. case IRCReplyCode.RPL_WELCOME:
 439. // If the reply is Welcome, that means we are fully connected to the server.
 440. LoggedIn = true;
 441. if (!GhostSent && PreNickChoice >= 0 && IRC.Nickname != ServerConfig.Nicknames[PreNickChoice])
 442. {
 443. IRC.Command.SendPrivateMessage("NickServ", string.Format("GHOST {0} {1}", ServerConfig.Nicknames[PreNickChoice], ServerConfig.Password));
 444. Thread.Sleep(1000);
 445. IRC.Command.SendNick(ServerConfig.Nicknames[PreNickChoice]);
 446. GhostSent = true;
 447. }
 448. // Identify to NickServ if need be
 449. IRC.Command.SendPrivateMessage("NickServ", string.Format("IDENTIFY {0}", ServerConfig.Password));
 450. // Join all required channels
 451. // Delay joining channels for configured time
 452. Thread.Sleep(ServerConfig.JoinDelay);
 453. foreach (ChannelConfig channel in ServerConfig.Channels)
 454. {
 455. IRC.Command.SendJoin(channel.Name, channel.Key);
 456. }
 457. break;
 458. }
 459. }
 460. else if (e.GetType() == typeof(ServerErrorMessage))
 461. {
 462. ServerErrorMessage error = (ServerErrorMessage) e;
 463. switch (error.ErrorCode)
 464. {
 465. case IRCErrorCode.ERR_NOTREGISTERED:
 466. if (ServerConfig.AutoRegister && ServerConfig.Password != string.Empty && ServerConfig.Email != string.Empty)
 467. {
 468. IRC.Command.SendPrivateMessage("NickServ", string.Format("REGISTER {0} {1}", ServerConfig.Password, ServerConfig.Email));
 469. }
 470. break;
 471. case IRCErrorCode.ERR_NICKNAMEINUSE:
 472. if (LoggedIn == false)
 473. {
 474. string nick;
 475. if (IRC.Nickname == ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice] && ServerConfig.Nicknames.Count > CurNickChoice + 1)
 476. {
 477. GhostSent = false;
 478. CurNickChoice++;
 479. PreNickChoice++;
 480. nick = ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice];
 481. }
 482. else
 483. {
 484. Random rand = new Random();
 485. nick = string.Format("{0}_{1}", ServerConfig.Nicknames.First(), rand.Next(100000).ToString());
 486. }
 487. IRC.Login(ServerConfig.Name, new Nick()
 488. {
 489. Nickname = nick,
 490. Host = Dns.GetHostName(),
 491. Realname = ServerConfig.Realname,
 492. Username = ServerConfig.Username
 493. });
 494. }
 495. break;
 496. }
 497. }
 498. }
 499. private void HandleChannelMessageReceivedEvent(object sender, ChannelMessage e)
 500. {
 501. // The message was a command
 502. if (e.Message.StartsWith(ServerConfig.CommandPrefix))
 503. {
 504. if (!ServerConfig.ChannelBlacklist.Contains(e.Channel)
 505. && !ServerConfig.NickBlacklist.Contains(e.Sender.Nickname)
 506. )
 507. {
 508. ParseCommandMessage(e.TimeStamp, e.Message, e.Sender, e.Channel, MessageType.Channel);
 509. }
 510. }
 511. }
 512. private void HandlePrivateMessageReceivedEvent(object sender, PrivateMessage e)
 513. {
 514. // The message was a command
 515. if (e.Message.StartsWith(ServerConfig.CommandPrefix))
 516. {
 517. if (!ServerConfig.NickBlacklist.Contains(e.Sender.Nickname))
 518. {
 519. ParseCommandMessage(e.TimeStamp, e.Message, e.Sender, e.Sender.Nickname, MessageType.Query);
 520. }
 521. }
 522. }
 523. private void HandlePrivateNoticeReceivedEvent(object sender, PrivateNotice e)
 524. {
 525. // The notice was a command
 526. if (e.Message.StartsWith(ServerConfig.CommandPrefix))
 527. {
 528. if (!ServerConfig.NickBlacklist.Contains(e.Sender.Nickname))
 529. {
 530. ParseCommandMessage(e.TimeStamp, e.Message, e.Sender, e.Sender.Nickname, MessageType.Notice);
 531. }
 532. }
 533. }
 534. private void ParseCommandMessage(DateTime timestamp, string message, Nick sender, string location, MessageType messageType)
 535. {
 536. // Extract command and arguments
 537. string[] msgArgs = message.Split(new[] { ' ' }, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 538. string command = msgArgs[0].Remove(0, ServerConfig.CommandPrefix.Length);
 539. List<string> argsOnly = msgArgs.ToList();
 540. argsOnly.RemoveAt(0);
 541. // Find the module that contains the command
 542. Module module = Modules.Find(mod => mod.Commands.Exists(c => c.Triggers.Contains(command)) && mod.Loaded && mod.Enabled);
 543. if (module != null)
 544. {
 545. // Find the command
 546. Command cmd = module.Commands.Find(c => c.Triggers.Contains(command));
 547. if (cmd != null)
 548. {
 549. CommandMessage newCommand = new CommandMessage();
 550. newCommand.Nick.Copy(sender);
 551. bool nickFound = false;
 552. if (messageType == MessageType.Channel)
 553. {
 554. Channel foundChannel = IRC.Channels.Find(chan => chan.Name == location);
 555. if (foundChannel != null)
 556. {
 557. foundChannel.Nicks.ForEach(nick =>
 558. {
 559. if (nick.Nickname == newCommand.Nick.Nickname)
 560. {
 561. nickFound = true;
 562. newCommand.Nick.AddModes(nick.Modes);
 563. newCommand.Nick.AddPrivileges(nick.Privileges);
 564. }
 565. });
 566. }
 567. }
 568. else
 569. {
 570. IRC.Channels.ForEach(channel => channel.Nicks.ForEach(nick =>
 571. {
 572. if (nick.Nickname == newCommand.Nick.Nickname)
 573. {
 574. nickFound = true;
 575. newCommand.Nick.AddModes(nick.Modes);
 576. newCommand.Nick.AddPrivileges(nick.Privileges);
 577. }
 578. }));
 579. }
 580. // Nickname has not been found, so need to run a query for nick's modes
 581. if (!nickFound)
 582. {
 583. string whoStyle = string.Format(@"[^\s]+\s[^\s]+\s[^\s]+\s[^\s]+\s({0})\s(?<Modes>[^\s]+)\s:[\d]\s(.+)", newCommand.Nick.Nickname);
 584. Regex whoRegex = new Regex(whoStyle);
 585. IRC.Command.SendWho(newCommand.Nick.Nickname);
 586. ServerReplyMessage whoReply = IRC.Message.GetServerReply(IRCReplyCode.RPL_WHOREPLY, whoStyle);
 587. if (whoReply != null && whoReply.ReplyCode != 0)
 588. {
 589. Match whoMatch = whoRegex.Match(whoReply.Message);
 590. List<UserModeInfo> modeInfoList = IRC.ParseUserModeString(whoMatch.Groups["Modes"].ToString());
 591. modeInfoList.ForEach(info =>
 592. {
 593. if (info.Set)
 594. {
 595. newCommand.Nick.AddMode(info.Mode);
 596. }
 597. });
 598. }
 599. }
 600. newCommand.TimeStamp = timestamp;
 601. newCommand.Location = location;
 602. newCommand.MessageType = messageType;
 603. newCommand.Command = command;
 604. // Check arguments against required arguments
 605. List<string> usedArgs = new List<string>();
 606. if (argsOnly.Any())
 607. {
 608. usedArgs.AddRange(argsOnly.First().Split(new[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).ToList());
 609. }
 610. List<CommandArgument> validArguments = cmd.GetValidArguments(usedArgs, messageType);
 611. if (argsOnly.Count > 0)
 612. {
 613. string[] argSplit = argsOnly.First().Split(new[] { ' ' }, validArguments.Count, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 614. for (int i = 0; i < validArguments.Count && i <= argSplit.GetUpperBound(0); i++)
 615. {
 616. newCommand.Arguments.Add(validArguments[i].Name, argSplit[i]);
 617. }
 618. }
 619. bool invalidArgs = false;
 620. for (int i = 0; i < newCommand.Arguments.Count; i++)
 621. {
 622. if (validArguments[i].AllowedValues.Count > 0)
 623. {
 624. // Check to see if any of the arguments are invalid
 625. string argVal = newCommand.Arguments[validArguments[i].Name];
 626. if (!validArguments[i].AllowedValues.Exists(val => val.ToLower() == argVal.ToLower()))
 627. {
 628. invalidArgs = true;
 629. string argHelp = string.Format(" \u0002{0}\u0002", string.Join(" ", validArguments.Select(arg =>
 630. {
 631. string argString = string.Empty;
 632. if (arg.DependentArguments.Count > 0)
 633. {
 634. argString = "(";
 635. }
 636. if (arg.Required)
 637. {
 638. argString += "\u001F" + arg.Name + "\u001F";
 639. }
 640. else
 641. {
 642. argString += "[\u001F" + arg.Name + "\u001F]";
 643. }
 644. if (arg.DependentArguments.Count > 0)
 645. {
 646. argString += string.Format("\u0002:When {0}\u0002)", string.Join(" or ", arg.DependentArguments.Select(dep => { return string.Format("\u0002\u001F{0}\u001F\u0002=\u0002{1}\u0002", dep.Name, string.Join(",", dep.Values)); })));
 647. }
 648. return argString;
 649. })));
 650. string invalidMessage = string.Format("Invalid value for \u0002{0}\u0002 in \u0002{1}{2}\u0002{3}. Valid options are \u0002{4}\u0002.", validArguments[i].Name, ServerConfig.CommandPrefix, command, argHelp, string.Join(", ", validArguments[i].AllowedValues));
 651. module.SendResponse(messageType, location, sender.Nickname, invalidMessage);
 652. break;
 653. }
 654. }
 655. }
 656. if (validArguments.FindAll(arg => arg.Required).Count <= newCommand.Arguments.Count)
 657. {
 658. if (!invalidArgs)
 659. {
 660. if (CommandReceivedEvent != null)
 661. {
 662. CommandReceivedEvent(newCommand);
 663. }
 664. }
 665. }
 666. else
 667. {
 668. string argHelp = string.Format(" \u0002{0}\u0002", string.Join(" ", validArguments.Select(arg =>
 669. {
 670. string argString = string.Empty;
 671. if (arg.DependentArguments.Count > 0)
 672. {
 673. argString = "(";
 674. }
 675. if (arg.Required)
 676. {
 677. argString += "\u001F" + arg.Name + "\u001F";
 678. }
 679. else
 680. {
 681. argString += "[\u001F" + arg.Name + "\u001F]";
 682. }
 683. if (arg.DependentArguments.Count > 0)
 684. {
 685. argString += string.Format("\u0002:When {0}\u0002)", string.Join(" or ", arg.DependentArguments.Select(dep => { return string.Format("\u0002\u001F{0}\u001F\u0002=\u0002{1}\u0002", dep.Name, string.Join(",", dep.Values)); })));
 686. }
 687. return argString;
 688. })));
 689. string missingArgument = string.Format("Missing a required argument for \u0002{0}{1}\u0002{2}. The required arguments are \u0002{3}\u0002.", ServerConfig.CommandPrefix, command, argHelp, string.Join(", ", validArguments.Where(arg => arg.Required).Select(arg => arg.Name)));
 690. module.SendResponse(messageType, location, sender.Nickname, missingArgument);
 691. }
 692. }
 693. }
 694. }
 695. private void HandleMysqlErrorEvent(object sender, string message)
 696. {
 697. BotError error = new BotError();
 698. error.Message = message;
 699. error.Type = ErrorType.MySQL;
 700. if (ErrorEvent != null)
 701. {
 702. ErrorEvent(error);
 703. }
 704. }
 705. private void HandleModuleErrorEvent(object sender, string message)
 706. {
 707. BotError error = new BotError();
 708. error.Message = message;
 709. error.Type = ErrorType.Module;
 710. if (ErrorEvent != null)
 711. {
 712. ErrorEvent(error);
 713. }
 714. }
 715. }
 716. }