The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

Bot.cs 26KB


 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.IO;
 4. using System.Linq;
 5. using System.Net;
 6. using System.Net.Sockets;
 7. using System.Text.RegularExpressions;
 8. using System.Threading;
 9. using System.Threading.Tasks;
 10. using Combot.IRCServices;
 11. using Combot.Configurations;
 12. using Combot.Databases;
 13. using Combot.IRCServices.Messaging;
 14. using Combot.Modules;
 15. namespace Combot
 16. {
 17. public class Bot
 18. {
 19. public event Action<CommandMessage> CommandReceivedEvent;
 20. public event Action<BotError> ErrorEvent;
 21. public ServerConfig ServerConfig;
 22. public IRC IRC;
 23. public Database Database;
 24. public List<Module> Modules;
 25. public bool Connected = false;
 26. public bool LoggedIn = false;
 27. public DateTime ConnectionTime;
 28. public DateTime LoadTime;
 29. public Dictionary<PrivilegeMode, AccessType> PrivilegeModeMapping = new Dictionary<PrivilegeMode, AccessType>() { { PrivilegeMode.v, AccessType.Voice }, { PrivilegeMode.h, AccessType.HalfOperator }, { PrivilegeMode.o, AccessType.Operator }, { PrivilegeMode.a, AccessType.SuperOperator }, { PrivilegeMode.q, AccessType.Founder } };
 30. public Dictionary<ChannelMode, AccessType> ChannelModeMapping = new Dictionary<ChannelMode, AccessType>() { { ChannelMode.v, AccessType.Voice }, { ChannelMode.h, AccessType.HalfOperator }, { ChannelMode.o, AccessType.Operator }, { ChannelMode.a, AccessType.SuperOperator }, { ChannelMode.q, AccessType.Founder } };
 31. private bool GhostSent;
 32. private int CurNickChoice;
 33. private int RetryCount;
 34. private bool RetryAllowed;
 35. public Bot(ServerConfig serverConfig)
 36. {
 37. Modules = new List<Module>();
 38. GhostSent = false;
 39. CurNickChoice = 0;
 40. RetryCount = 0;
 41. ServerConfig = serverConfig;
 42. LoadTime = DateTime.Now;
 43. ConnectionTime = DateTime.Now;
 44. IRC = new IRC(serverConfig.MaxMessageLength, serverConfig.MessageSendDelay);
 45. IRC.ConnectEvent += HandleConnectEvent;
 46. IRC.DisconnectEvent += HandleDisconnectEvent;
 47. IRC.Message.ServerReplyEvent += HandleReplyEvent;
 48. IRC.Message.ChannelMessageReceivedEvent += HandleChannelMessageReceivedEvent;
 49. IRC.Message.PrivateMessageReceivedEvent += HandlePrivateMessageReceivedEvent;
 50. IRC.Message.PrivateNoticeReceivedEvent += HandlePrivateNoticeReceivedEvent;
 51. IRC.Message.JoinChannelEvent += HandleJoinEvent;
 52. IRC.Message.KickEvent += HandleKickEvent;
 53. IRC.Message.ChannelModeChangeEvent += HandleChannelModeChangeEvent;
 54. Database = new Database(serverConfig.Database);
 55. LoadModules();
 56. }
 57. /// <summary>
 58. /// Trys to connect to one of the IPs of the given hostname. If the connection was successful, it will login the nick.
 59. /// </summary>
 60. public void Connect()
 61. {
 62. ConnectionTime = DateTime.Now;
 63. GhostSent = false;
 64. CurNickChoice = 0;
 65. RetryAllowed = ServerConfig.Reconnect;
 66. bool serverConnected = false;
 67. int i = 0;
 68. do
 69. {
 70. if (ServerConfig.Hosts.Count > i)
 71. {
 72. try
 73. {
 74. IPAddress[] ipList = Dns.GetHostAddresses(ServerConfig.Hosts[i].Host);
 75. foreach (IPAddress ip in ipList)
 76. {
 77. serverConnected = IRC.Connect(ip, ServerConfig.Hosts[i].Port);
 78. if (serverConnected)
 79. {
 80. break;
 81. }
 82. }
 83. i++;
 84. }
 85. catch (SocketException ex)
 86. {
 87. break;
 88. }
 89. }
 90. else
 91. {
 92. break;
 93. }
 94. }
 95. while (!serverConnected);
 96. if (serverConnected)
 97. {
 98. if (CurNickChoice < ServerConfig.Nicknames.Count)
 99. {
 100. IRC.Login(ServerConfig.Name, new Nick()
 101. {
 102. Nickname = ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice],
 103. Host = Dns.GetHostName(),
 104. Realname = ServerConfig.Realname,
 105. Username = ServerConfig.Username
 106. });
 107. }
 108. else
 109. {
 110. Disconnect();
 111. }
 112. }
 113. else
 114. {
 115. Reconnect();
 116. }
 117. }
 118. /// <summary>
 119. /// Disconnects from the current server.
 120. /// </summary>
 121. public void Disconnect()
 122. {
 123. RetryAllowed = false;
 124. RetryCount = 0;
 125. IRC.Disconnect();
 126. Connected = false;
 127. LoggedIn = false;
 128. }
 129. private void Reconnect()
 130. {
 131. if (RetryAllowed)
 132. {
 133. if (ErrorEvent != null)
 134. {
 135. ErrorEvent(new BotError() { Message = string.Format("Retrying connection in {0} seconds.", (int)Math.Pow(2, RetryCount)), Type = ErrorType.IRC });
 136. }
 137. Task.Run(() =>
 138. {
 139. Thread.Sleep(1000 * (int)Math.Pow(2, RetryCount));
 140. RetryCount++;
 141. Connect();
 142. });
 143. }
 144. }
 145. private void HandleConnectEvent()
 146. {
 147. Connected = true;
 148. RetryCount = 0;
 149. }
 150. private void HandleDisconnectEvent()
 151. {
 152. Connected = false;
 153. Reconnect();
 154. }
 155. public void LoadModules()
 156. {
 157. // Get all config files from Module directory
 158. string[] moduleLocations = Directory.GetDirectories(ServerConfig.ModuleLocation);
 159. foreach (string location in moduleLocations)
 160. {
 161. LoadModule(location);
 162. }
 163. }
 164. public bool LoadModule(string module)
 165. {
 166. Module newModule = new Module();
 167. newModule.ConfigPath = module;
 168. newModule.LoadConfig();
 169. if (newModule.Enabled && !Modules.Exists(mod => mod.ClassName == newModule.ClassName))
 170. {
 171. if (File.Exists(string.Format(@"{0}\{1}.dll", module, newModule.Name)))
 172. {
 173. Module loadedModule = newModule.CreateInstance(this);
 174. if (loadedModule.Loaded)
 175. {
 176. Modules.Add(loadedModule);
 177. return true;
 178. }
 179. }
 180. }
 181. return false;
 182. }
 183. public void UnloadModules()
 184. {
 185. List<Module> moduleList = Modules;
 186. for (int i = 0; i < moduleList.Count; i++)
 187. {
 188. UnloadModule(moduleList[i].Name);
 189. }
 190. }
 191. public bool UnloadModule(string moduleName)
 192. {
 193. Module module = Modules.Find(mod => mod.Name.ToLower() == moduleName.ToLower());
 194. if (module != null)
 195. {
 196. module.Loaded = false;
 197. Modules.Remove(module);
 198. return true;
 199. }
 200. return false;
 201. }
 202. public bool CheckChannelAccess(string channel, string nickname, AccessType access)
 203. {
 204. Channel foundChannel = IRC.Channels.Find(chan => chan.Name == channel);
 205. if (foundChannel != null)
 206. {
 207. Nick foundNick = foundChannel.Nicks.Find(nick => nick.Nickname == nickname);
 208. if (foundNick != null)
 209. {
 210. for (int i = 0; i < foundNick.Privileges.Count; i++)
 211. {
 212. switch (PrivilegeModeMapping[foundNick.Privileges[i]])
 213. {
 214. case AccessType.User:
 215. if (access == AccessType.User)
 216. {
 217. return true;
 218. }
 219. break;
 220. case AccessType.Voice:
 221. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice)
 222. {
 223. return true;
 224. }
 225. break;
 226. case AccessType.HalfOperator:
 227. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice || access == AccessType.HalfOperator)
 228. {
 229. return true;
 230. }
 231. break;
 232. case AccessType.Operator:
 233. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice || access == AccessType.HalfOperator || access == AccessType.Operator)
 234. {
 235. return true;
 236. }
 237. break;
 238. case AccessType.SuperOperator:
 239. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice || access == AccessType.HalfOperator || access == AccessType.Operator || access == AccessType.SuperOperator)
 240. {
 241. return true;
 242. }
 243. break;
 244. case AccessType.Founder:
 245. if (access == AccessType.User || access == AccessType.Voice || access == AccessType.HalfOperator || access == AccessType.Operator || access == AccessType.SuperOperator || access == AccessType.Founder)
 246. {
 247. return true;
 248. }
 249. break;
 250. case AccessType.Owner:
 251. return true;
 252. break;
 253. }
 254. }
 255. }
 256. }
 257. return false;
 258. }
 259. public bool CheckChannelAccess(string channel, string nickname, List<AccessType> access)
 260. {
 261. bool hasAccess = false;
 262. for (int i = 0; i < access.Count; i++)
 263. {
 264. hasAccess = CheckChannelAccess(channel, nickname, access[i]);
 265. if (hasAccess)
 266. {
 267. break;
 268. }
 269. }
 270. return hasAccess;
 271. }
 272. public void ExecuteCommand(string message, string location, MessageType type)
 273. {
 274. ParseCommandMessage(DateTime.Now, message, new Nick { Nickname = IRC.Nickname }, location, type);
 275. }
 276. private void HandleJoinEvent(object sender, JoinChannelInfo info)
 277. {
 278. if (info.Nick.Nickname == IRC.Nickname)
 279. {
 280. if (!ServerConfig.Channels.Exists(chan => chan.Name == info.Channel))
 281. {
 282. ChannelConfig chanConfig = new ChannelConfig();
 283. chanConfig.Name = info.Channel;
 284. ServerConfig.Channels.Add(chanConfig);
 285. ServerConfig.Save();
 286. }
 287. }
 288. }
 289. private void HandleKickEvent(object sender, KickInfo info)
 290. {
 291. if (info.KickedNick.Nickname == IRC.Nickname)
 292. {
 293. ServerConfig.Channels.RemoveAll(chan => chan.Name == info.Channel);
 294. ServerConfig.Save();
 295. }
 296. }
 297. private void HandleChannelModeChangeEvent(object sender, ChannelModeChangeInfo e)
 298. {
 299. ChannelConfig channel = ServerConfig.Channels.Find(chan => chan.Name == e.Channel);
 300. if (channel != null)
 301. {
 302. foreach (ChannelModeInfo mode in e.Modes)
 303. {
 304. switch (mode.Mode)
 305. {
 306. case ChannelMode.k:
 307. if (mode.Set)
 308. {
 309. channel.Key = mode.Parameter;
 310. }
 311. else
 312. {
 313. channel.Key = string.Empty;
 314. }
 315. ServerConfig.Save();
 316. break;
 317. }
 318. }
 319. }
 320. }
 321. private void HandleReplyEvent(object sender, IReply e)
 322. {
 323. if (e.GetType() == typeof(ServerReplyMessage))
 324. {
 325. ServerReplyMessage reply = (ServerReplyMessage)e;
 326. switch (reply.ReplyCode)
 327. {
 328. case IRCReplyCode.RPL_WELCOME:
 329. // If the reply is Welcome, that means we are fully connected to the server.
 330. LoggedIn = true;
 331. if (!GhostSent && IRC.Nickname != ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice])
 332. {
 333. IRC.SendPrivateMessage("NickServ", string.Format("GHOST {0} {1}", ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice], ServerConfig.Password));
 334. Thread.Sleep(1000);
 335. IRC.SendNick(ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice]);
 336. GhostSent = true;
 337. }
 338. // Identify to NickServ if need be
 339. IRC.SendPrivateMessage("NickServ", string.Format("IDENTIFY {0}", ServerConfig.Password));
 340. // Join all required channels
 341. // Delay joining channels for configured time
 342. Thread.Sleep(ServerConfig.JoinDelay);
 343. foreach (ChannelConfig channel in ServerConfig.Channels)
 344. {
 345. IRC.SendJoin(channel.Name, channel.Key);
 346. }
 347. break;
 348. }
 349. }
 350. else if (e.GetType() == typeof(ServerErrorMessage))
 351. {
 352. ServerErrorMessage error = (ServerErrorMessage) e;
 353. switch (error.ErrorCode)
 354. {
 355. case IRCErrorCode.ERR_NOTREGISTERED:
 356. if (ServerConfig.AutoRegister && ServerConfig.Password != string.Empty && ServerConfig.Email != string.Empty)
 357. {
 358. IRC.SendPrivateMessage("NickServ", string.Format("REGISTER {0} {1}", ServerConfig.Password, ServerConfig.Email));
 359. }
 360. break;
 361. case IRCErrorCode.ERR_NICKNAMEINUSE:
 362. if (LoggedIn == false)
 363. {
 364. string nick = string.Empty;
 365. if (IRC.Nickname == ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice] && ServerConfig.Nicknames.Count > CurNickChoice + 1)
 366. {
 367. CurNickChoice++;
 368. nick = ServerConfig.Nicknames[CurNickChoice];
 369. }
 370. else
 371. {
 372. Random rand = new Random();
 373. nick = string.Format("{0}_{1}", ServerConfig.Nicknames.First(), rand.Next(100000).ToString());
 374. }
 375. IRC.Login(ServerConfig.Name, new Nick()
 376. {
 377. Nickname = nick,
 378. Host = Dns.GetHostName(),
 379. Realname = ServerConfig.Realname,
 380. Username = ServerConfig.Username
 381. });
 382. }
 383. break;
 384. }
 385. }
 386. }
 387. private void HandleChannelMessageReceivedEvent(object sender, ChannelMessage e)
 388. {
 389. // The message was a command
 390. if (e.Message.StartsWith(ServerConfig.CommandPrefix))
 391. {
 392. if (!ServerConfig.ChannelBlacklist.Contains(e.Channel)
 393. && !ServerConfig.NickBlacklist.Contains(e.Sender.Nickname)
 394. )
 395. {
 396. ParseCommandMessage(e.TimeStamp, e.Message, e.Sender, e.Channel, MessageType.Channel);
 397. }
 398. }
 399. }
 400. private void HandlePrivateMessageReceivedEvent(object sender, PrivateMessage e)
 401. {
 402. // The message was a command
 403. if (e.Message.StartsWith(ServerConfig.CommandPrefix))
 404. {
 405. if (!ServerConfig.NickBlacklist.Contains(e.Sender.Nickname))
 406. {
 407. ParseCommandMessage(e.TimeStamp, e.Message, e.Sender, e.Sender.Nickname, MessageType.Query);
 408. }
 409. }
 410. }
 411. private void HandlePrivateNoticeReceivedEvent(object sender, PrivateNotice e)
 412. {
 413. // The notice was a command
 414. if (e.Message.StartsWith(ServerConfig.CommandPrefix))
 415. {
 416. if (!ServerConfig.NickBlacklist.Contains(e.Sender.Nickname))
 417. {
 418. ParseCommandMessage(e.TimeStamp, e.Message, e.Sender, e.Sender.Nickname, MessageType.Notice);
 419. }
 420. }
 421. }
 422. private void ParseCommandMessage(DateTime timestamp, string message, Nick sender, string location, MessageType messageType)
 423. {
 424. // Extract command and arguments
 425. string[] msgArgs = message.Split(new[] { ' ' }, 2, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 426. string command = msgArgs[0].Remove(0, ServerConfig.CommandPrefix.Length);
 427. List<string> argsOnly = msgArgs.ToList();
 428. argsOnly.RemoveAt(0);
 429. // Find the module that contains the command
 430. Module module = Modules.Find(mod => mod.Commands.Exists(c => c.Triggers.Contains(command)) && mod.Loaded);
 431. if (module != null)
 432. {
 433. // Find the command
 434. Command cmd = module.Commands.Find(c => c.Triggers.Contains(command));
 435. if (cmd != null)
 436. {
 437. CommandMessage newCommand = new CommandMessage();
 438. newCommand.Nick.Copy(sender);
 439. bool nickFound = false;
 440. IRC.Channels.ForEach(channel => channel.Nicks.ForEach(nick =>
 441. {
 442. if (nick.Nickname == newCommand.Nick.Nickname)
 443. {
 444. nickFound = true;
 445. newCommand.Nick.AddModes(nick.Modes);
 446. newCommand.Nick.AddPrivileges(nick.Privileges);
 447. }
 448. }));
 449. // Nickname has not been found, so need to run a query for nick's modes
 450. if (!nickFound)
 451. {
 452. string whoStyle = string.Format(@"[^\s]+\s[^\s]+\s[^\s]+\s[^\s]+\s({0})\s(?<Modes>[^\s]+)\s:[\d]\s(.+)", newCommand.Nick.Nickname);
 453. Regex whoRegex = new Regex(whoStyle);
 454. IRC.SendWho(newCommand.Nick.Nickname);
 455. ServerReplyMessage whoReply = IRC.Message.GetServerReply(IRCReplyCode.RPL_WHOREPLY, whoStyle);
 456. if (whoReply.ReplyCode != 0)
 457. {
 458. Match whoMatch = whoRegex.Match(whoReply.Message);
 459. List<UserModeInfo> modeInfoList = IRC.ParseUserModeString(whoMatch.Groups["Modes"].ToString());
 460. modeInfoList.ForEach(info =>
 461. {
 462. if (info.Set)
 463. {
 464. newCommand.Nick.AddMode(info.Mode);
 465. }
 466. });
 467. }
 468. }
 469. newCommand.TimeStamp = timestamp;
 470. newCommand.Location = location;
 471. newCommand.MessageType = messageType;
 472. newCommand.Command = command;
 473. // Check arguments against required arguments
 474. List<string> usedArgs = new List<string>();
 475. if (argsOnly.Any())
 476. {
 477. usedArgs.AddRange(argsOnly.First().Split(new[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).ToList());
 478. }
 479. List<CommandArgument> validArguments = cmd.GetValidArguments(usedArgs, messageType);
 480. if (argsOnly.Count > 0)
 481. {
 482. string[] argSplit = argsOnly.First().Split(new[] { ' ' }, validArguments.Count, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 483. for (int i = 0; i < validArguments.Count && i <= argSplit.GetUpperBound(0); i++)
 484. {
 485. newCommand.Arguments.Add(validArguments[i].Name, argSplit[i]);
 486. }
 487. }
 488. bool invalidArgs = false;
 489. for (int i = 0; i < newCommand.Arguments.Count; i++)
 490. {
 491. if (validArguments[i].AllowedValues.Count > 0)
 492. {
 493. // Check to see if any of the arguments are invalid
 494. string argVal = newCommand.Arguments[validArguments[i].Name];
 495. if (!validArguments[i].AllowedValues.Exists(val => val.ToLower() == argVal.ToLower()))
 496. {
 497. invalidArgs = true;
 498. string argHelp = string.Format(" \u0002{0}\u0002", string.Join(" ", validArguments.Select(arg =>
 499. {
 500. string argString = string.Empty;
 501. if (arg.DependentArguments.Count > 0)
 502. {
 503. argString = "(";
 504. }
 505. if (arg.Required)
 506. {
 507. argString += "\u001F" + arg.Name + "\u001F";
 508. }
 509. else
 510. {
 511. argString += "[\u001F" + arg.Name + "\u001F]";
 512. }
 513. if (arg.DependentArguments.Count > 0)
 514. {
 515. argString += string.Format("\u0002:When {0}\u0002)", string.Join(" or ", arg.DependentArguments.Select(dep => { return string.Format("\u0002\u001F{0}\u001F\u0002=\u0002{1}\u0002", dep.Name, string.Join(",", dep.Values)); })));
 516. }
 517. return argString;
 518. })));
 519. string invalidMessage = string.Format("Invalid value for \u0002{0}\u0002 in \u0002{1}{2}\u0002{3}. Valid options are \u0002{4}\u0002.", validArguments[i].Name, ServerConfig.CommandPrefix, command, argHelp, string.Join(", ", validArguments[i].AllowedValues));
 520. module.SendResponse(messageType, location, sender.Nickname, invalidMessage);
 521. break;
 522. }
 523. }
 524. }
 525. if (validArguments.FindAll(arg => arg.Required).Count <= newCommand.Arguments.Count)
 526. {
 527. if (!invalidArgs)
 528. {
 529. if (CommandReceivedEvent != null)
 530. {
 531. CommandReceivedEvent(newCommand);
 532. }
 533. }
 534. }
 535. else
 536. {
 537. string argHelp = string.Format(" \u0002{0}\u0002", string.Join(" ", validArguments.Select(arg =>
 538. {
 539. string argString = string.Empty;
 540. if (arg.DependentArguments.Count > 0)
 541. {
 542. argString = "(";
 543. }
 544. if (arg.Required)
 545. {
 546. argString += "\u001F" + arg.Name + "\u001F";
 547. }
 548. else
 549. {
 550. argString += "[\u001F" + arg.Name + "\u001F]";
 551. }
 552. if (arg.DependentArguments.Count > 0)
 553. {
 554. argString += string.Format("\u0002:When {0}\u0002)", string.Join(" or ", arg.DependentArguments.Select(dep => { return string.Format("\u0002\u001F{0}\u001F\u0002=\u0002{1}\u0002", dep.Name, string.Join(",", dep.Values)); })));
 555. }
 556. return argString;
 557. })));
 558. string missingArgument = string.Format("Missing a required argument for \u0002{0}{1}\u0002{2}. The required arguments are \u0002{3}\u0002.", ServerConfig.CommandPrefix, command, argHelp, string.Join(", ", validArguments.Where(arg => arg.Required).Select(arg => arg.Name)));
 559. module.SendResponse(messageType, location, sender.Nickname, missingArgument);
 560. }
 561. }
 562. }
 563. }
 564. }
 565. }