The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Teknikode 97c03724cd Added lock around tcp send to prevent race conditions between sending threads. 5 år sedan
..
Commanding Moved message delay to TCP send to account for all tcp messages. 5 år sedan
Messaging Fixed issue where Nickname was being set as host for kicked nicks. 5 år sedan
Properties Fixing visual studio 5 år sedan
TCP Fixing visual studio 5 år sedan
Channel.cs Added MySQL Database support for storing data. 5 år sedan
IRC.cs Added lock around tcp send to prevent race conditions between sending threads. 5 år sedan
IRCServices.csproj Added basic console app for those who do not want a GUI. 5 år sedan
Nick.cs Added moderation module. 5 år sedan
Types.cs Added moderation module. 5 år sedan
packages.config Added GitVersionTask to Nuget Packages. 5 år sedan