The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Teknikode 97c03724cd Added lock around tcp send to prevent race conditions between sending threads. před 5 roky
..
Commanding Moved message delay to TCP send to account for all tcp messages. před 5 roky
Messaging Fixed issue where Nickname was being set as host for kicked nicks. před 5 roky
Properties Fixing visual studio před 5 roky
TCP Fixing visual studio před 5 roky
Channel.cs Added MySQL Database support for storing data. před 5 roky
IRC.cs Added lock around tcp send to prevent race conditions between sending threads. před 5 roky
IRCServices.csproj Added basic console app for those who do not want a GUI. před 5 roky
Nick.cs Added moderation module. před 5 roky
Types.cs Added moderation module. před 5 roky
packages.config Added GitVersionTask to Nuget Packages. před 5 roky