The easy to use and full featured Irc Bot everyone is talking about!
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

Logging.cs 13KB


 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.IO;
 4. using System.Linq;
 5. using System.Security.AccessControl;
 6. using System.Threading;
 7. using Combot.Databases;
 8. using Combot.IRCServices.Messaging;
 9. namespace Combot.Modules.Plugins
 10. {
 11. public class Logging : Module
 12. {
 13. private const string SERVERLOGNAME = "--server--";
 14. private const string LOGFILENAME = "chat";
 15. private const string LOGFILEEXT = ".log";
 16. private static ReaderWriterLockSlim logLock;
 17. public override void Initialize()
 18. {
 19. logLock = new ReaderWriterLockSlim();
 20. Bot.IRC.ConnectEvent += AddServer;
 21. Bot.IRC.Message.ChannelMessageReceivedEvent += LogChannelMessage;
 22. Bot.IRC.Message.PrivateMessageReceivedEvent += LogPrivateMessage;
 23. Bot.IRC.Message.ChannelNoticeReceivedEvent += LogChannelNotice;
 24. Bot.IRC.Message.PrivateNoticeReceivedEvent += LogPrivateNotice;
 25. Bot.IRC.Message.JoinChannelEvent += LogChannelJoin;
 26. Bot.IRC.Message.InviteChannelEvent += LogChannelInvite;
 27. Bot.IRC.Message.PartChannelEvent += LogChannelPart;
 28. Bot.IRC.Message.KickEvent += LogChannelKick;
 29. Bot.IRC.Message.QuitEvent += LogQuit;
 30. Bot.IRC.Message.NickChangeEvent += LogNickChange;
 31. }
 32. private void LogChannelMessage(object sender, ChannelMessage message)
 33. {
 34. if (!ChannelBlacklist.Contains(message.Channel)
 35. && !NickBlacklist.Contains(message.Sender.Nickname))
 36. {
 37. AddChannel(message.Channel);
 38. AddNick(message.Sender);
 39. string query = "INSERT INTO `channelmessages` SET " +
 40. "`server_id` = (SELECT `id` FROM `servers` WHERE `name` = {0}), " +
 41. "`channel_id` = (SELECT `channels`.`id` FROM `channels` INNER JOIN `servers` ON `servers`.`id` = `channels`.`server_id` WHERE `servers`.`name` = {1} && `channels`.`name` = {2}), " +
 42. "`nick_id` = (SELECT `nicks`.`id` FROM `nicks` INNER JOIN `servers` ON `servers`.`id` = `nicks`.`server_id` WHERE `servers`.`name` = {3} && `nickname` = {4}), " +
 43. "`message` = {5}, " +
 44. "`date_added` = {6}";
 45. Bot.Database.Execute(query, new object[] { Bot.ServerConfig.Name, Bot.ServerConfig.Name, message.Channel, Bot.ServerConfig.Name, message.Sender.Nickname, message.Message, message.TimeStamp });
 46. }
 47. LogToFile(message.Channel, message.TimeStamp, string.Format("<{0}> {1}", message.Sender.Nickname, message.Message));
 48. }
 49. private void LogPrivateMessage(object sender, PrivateMessage message)
 50. {
 51. if (!NickBlacklist.Contains(message.Sender.Nickname))
 52. {
 53. AddNick(message.Sender);
 54. string query = "INSERT INTO `privatemessages` SET " +
 55. "`server_id` = (SELECT `id` FROM `servers` WHERE `name` = {0}), " +
 56. "`nick_id` = (SELECT `nicks`.`id` FROM `nicks` INNER JOIN `servers` ON `servers`.`id` = `nicks`.`server_id` WHERE `servers`.`name` = {1} && `nickname` = {2}), " +
 57. "`message` = {3}, " +
 58. "`date_added` = {4}";
 59. Bot.Database.Execute(query, new object[] { Bot.ServerConfig.Name, Bot.ServerConfig.Name, message.Sender.Nickname, message.Message, message.TimeStamp });
 60. }
 61. LogToFile(message.Sender.Nickname, message.TimeStamp, message.Message);
 62. }
 63. private void LogChannelNotice(object sender, ChannelNotice notice)
 64. {
 65. LogToFile(notice.Channel, notice.TimeStamp, string.Format("<{0}> {1}", notice.Sender.Nickname, notice.Message));
 66. }
 67. private void LogPrivateNotice(object sender, PrivateNotice notice)
 68. {
 69. LogToFile(SERVERLOGNAME, notice.TimeStamp, string.Format("<{0}> {1}", notice.Sender.Nickname, notice.Message));
 70. }
 71. private void LogChannelJoin(object sender, JoinChannelInfo info)
 72. {
 73. if (!ChannelBlacklist.Contains(info.Channel)
 74. && !NickBlacklist.Contains(info.Nick.Nickname))
 75. {
 76. AddChannel(info.Channel);
 77. AddNick(info.Nick);
 78. string query = "INSERT INTO `channeljoins` SET " +
 79. "`server_id` = (SELECT `id` FROM `servers` WHERE `name` = {0}), " +
 80. "`channel_id` = (SELECT `channels`.`id` FROM `channels` INNER JOIN `servers` ON `servers`.`id` = `channels`.`server_id` WHERE `servers`.`name` = {1} && `channels`.`name` = {2}), " +
 81. "`nick_id` = (SELECT `nicks`.`id` FROM `nicks` INNER JOIN `servers` ON `servers`.`id` = `nicks`.`server_id` WHERE `servers`.`name` = {3} && `nicks`.`nickname` = {4}), " +
 82. "`date_added` = {5}";
 83. Bot.Database.Execute(query, new object[] { Bot.ServerConfig.Name, Bot.ServerConfig.Name, info.Channel, Bot.ServerConfig.Name, info.Nick.Nickname, info.TimeStamp });
 84. }
 85. LogToFile(info.Channel, info.TimeStamp, string.Format("{0} has joined the channel.", info.Nick.Nickname));
 86. }
 87. private void LogChannelInvite(object sender, InviteChannelInfo info)
 88. {
 89. if (!ChannelBlacklist.Contains(info.Channel)
 90. && !NickBlacklist.Contains(info.Requester.Nickname))
 91. {
 92. AddChannel(info.Channel);
 93. AddNick(info.Requester);
 94. AddNick(info.Recipient);
 95. string query = "INSERT INTO `channelinvites` SET " +
 96. "`server_id` = (SELECT `id` FROM `servers` WHERE `name` = {0}), " +
 97. "`channel_id` = (SELECT `channels`.`id` FROM `channels` INNER JOIN `servers` ON `servers`.`id` = `channels`.`server_id` WHERE `servers`.`name` = {1} && `channels`.`name` = {2}), " +
 98. "`requester_id` = (SELECT `nicks`.`id` FROM `nicks` INNER JOIN `servers` ON `servers`.`id` = `nicks`.`server_id` WHERE `servers`.`name` = {3} && `nicks`.`nickname` = {4}), " +
 99. "`recipient_id` = (SELECT `nicks`.`id` FROM `nicks` INNER JOIN `servers` ON `servers`.`id` = `nicks`.`server_id` WHERE `servers`.`name` = {5} && `nicks`.`nickname` = {6}), " +
 100. "`date_invited` = {7}";
 101. Bot.Database.Execute(query, new object[] { Bot.ServerConfig.Name, Bot.ServerConfig.Name, info.Channel, Bot.ServerConfig.Name, info.Requester.Nickname, Bot.ServerConfig.Name, info.Recipient.Nickname, info.TimeStamp });
 102. }
 103. LogToFile(info.Channel, info.TimeStamp, string.Format("{0} has invited {1} to the channel.", info.Requester.Nickname, info.Recipient.Nickname));
 104. }
 105. private void LogChannelPart(object sender, PartChannelInfo info)
 106. {
 107. if (!ChannelBlacklist.Contains(info.Channel)
 108. && !NickBlacklist.Contains(info.Nick.Nickname))
 109. {
 110. AddChannel(info.Channel);
 111. AddNick(info.Nick);
 112. string query = "INSERT INTO `channelparts` SET " +
 113. "`server_id` = (SELECT `id` FROM `servers` WHERE `name` = {0}), " +
 114. "`channel_id` = (SELECT `channels`.`id` FROM `channels` INNER JOIN `servers` ON `servers`.`id` = `channels`.`server_id` WHERE `servers`.`name` = {1} && `channels`.`name` = {2}), " +
 115. "`nick_id` = (SELECT `nicks`.`id` FROM `nicks` INNER JOIN `servers` ON `servers`.`id` = `nicks`.`server_id` WHERE `servers`.`name` = {3} && `nickname` = {4}), " +
 116. "`date_added` = {5}";
 117. Bot.Database.Execute(query, new object[] { Bot.ServerConfig.Name, Bot.ServerConfig.Name, info.Channel, Bot.ServerConfig.Name, info.Nick.Nickname, info.TimeStamp });
 118. }
 119. LogToFile(info.Channel, info.TimeStamp, string.Format("{0} has left the channel.", info.Nick.Nickname));
 120. }
 121. private void LogChannelKick(object sender, KickInfo info)
 122. {
 123. if (!ChannelBlacklist.Contains(info.Channel)
 124. && !NickBlacklist.Contains(info.KickedNick.Nickname))
 125. {
 126. AddChannel(info.Channel);
 127. AddNick(info.Nick);
 128. AddNick(info.KickedNick);
 129. string query = "INSERT INTO `channelkicks` SET " +
 130. "`server_id` = (SELECT `id` FROM `servers` WHERE `name` = {0}), " +
 131. "`channel_id` = (SELECT `channels`.`id` FROM `channels` INNER JOIN `servers` ON `servers`.`id` = `channels`.`server_id` WHERE `servers`.`name` = {1} && `channels`.`name` = {2}), " +
 132. "`nick_id` = (SELECT `nicks`.`id` FROM `nicks` INNER JOIN `servers` ON `servers`.`id` = `nicks`.`server_id` WHERE `servers`.`name` = {3} && `nickname` = {4}), " +
 133. "`kicked_nick_id` = (SELECT `nicks`.`id` FROM `nicks` INNER JOIN `servers` ON `servers`.`id` = `nicks`.`server_id` WHERE `servers`.`name` = {5} && `nickname` = {6}), " +
 134. "`reason` = {7}, " +
 135. "`date_added` = {8}";
 136. Bot.Database.Execute(query, new object[] { Bot.ServerConfig.Name, Bot.ServerConfig.Name, info.Channel, Bot.ServerConfig.Name, info.Nick.Nickname, Bot.ServerConfig.Name, info.KickedNick.Nickname, info.Reason, info.TimeStamp });
 137. }
 138. LogToFile(info.Channel, info.TimeStamp, string.Format("{0} kicked {1} [{2}]", info.Nick.Nickname, info.KickedNick.Nickname, info.Reason));
 139. }
 140. private void LogQuit(object sender, QuitInfo info)
 141. {
 142. if (!NickBlacklist.Contains(info.Nick.Nickname))
 143. {
 144. AddNick(info.Nick);
 145. string query = "INSERT INTO `quits` SET " +
 146. "`server_id` = (SELECT `id` FROM `servers` WHERE `name` = {0}), " +
 147. "`nick_id` = (SELECT `nicks`.`id` FROM `nicks` INNER JOIN `servers` ON `servers`.`id` = `nicks`.`server_id` WHERE `servers`.`name` = {1} && `nickname` = {2}), " +
 148. "`message` = {3}, " +
 149. "`date_added` = {4}";
 150. Bot.Database.Execute(query, new object[] {Bot.ServerConfig.Name, Bot.ServerConfig.Name, info.Nick.Nickname, info.Message, info.TimeStamp});
 151. }
 152. LogToFile(SERVERLOGNAME, info.TimeStamp, string.Format("{0} has Quit.", info.Nick.Nickname));
 153. }
 154. private void LogNickChange(object sender, NickChangeInfo info)
 155. {
 156. if (!NickBlacklist.Contains(info.OldNick.Nickname) && !NickBlacklist.Contains(info.NewNick.Nickname))
 157. {
 158. AddNick(info.NewNick);
 159. }
 160. LogToFile(SERVERLOGNAME, info.TimeStamp, string.Format("{0} is now known as {1}", info.OldNick.Nickname, info.NewNick.Nickname));
 161. }
 162. private void LogToFile(string location, DateTime date, string log)
 163. {
 164. bool doLog = false;
 165. Boolean.TryParse(GetOptionValue("Log To File").ToString(), out doLog);
 166. if (doLog)
 167. {
 168. logLock.EnterWriteLock();
 169. string logDir = Path.Combine(GetOptionValue("Log Path").ToString(), Bot.ServerConfig.Name, location);
 170. if (!Directory.Exists(logDir))
 171. Directory.CreateDirectory(logDir);
 172. string logFile = Path.Combine(logDir, LOGFILENAME + LOGFILEEXT);
 173. // Check to see if we need to create a new log
 174. if (File.Exists(logFile))
 175. {
 176. TrimLogFile(logDir);
 177. }
 178. // Write the log to the main log file
 179. StreamWriter logWriter = File.AppendText(logFile);
 180. logWriter.WriteLine(string.Format("[{0}] {1}", date.ToString("G"), log));
 181. logWriter.Close();
 182. logLock.ExitWriteLock();
 183. }
 184. }
 185. private void TrimLogFile(string logDir)
 186. {
 187. string logFile = Path.Combine(logDir, LOGFILENAME + LOGFILEEXT);
 188. int maxSize = 0;
 189. Int32.TryParse(GetOptionValue("Max Log Size").ToString(), out maxSize);
 190. FileInfo file = new FileInfo(logFile);
 191. long fileSize = file.Length;
 192. if (fileSize > maxSize)
 193. {
 194. // The file is too large, we need to increment the file names of the log files
 195. string[] files = Directory.GetFiles(logDir);
 196. for (int i = files.GetUpperBound(0) - 1; i >= 0; i--)
 197. {
 198. string newFileName = LOGFILENAME + "_" + (i + 1) + LOGFILEEXT;
 199. string newFile = Path.Combine(logDir, newFileName);
 200. File.Move(files[i], newFile);
 201. }
 202. }
 203. }
 204. }
 205. }