2 Revize (fcdcc5ba1cc0573976c7292c94e4eb5f74950259)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Teknikode 1b2c7903b1 Added basic console app for those who do not want a GUI. před 5 roky
  Teknikode 429aa11a1b Added NextVersion file před 5 roky