2 Ревизии (fcdcc5ba1cc0573976c7292c94e4eb5f74950259)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Teknikode 1b2c7903b1 Added basic console app for those who do not want a GUI. преди 5 години
  Teknikode 429aa11a1b Added NextVersion file преди 5 години