3 Revize (eebe09d84bff3561a59b7e4913f76156e6fde184)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Teknikode 6cb9719227 Fixing visual studio před 5 roky
  Teknikode 1b2c7903b1 Added basic console app for those who do not want a GUI. před 5 roky
  Teknikode 429aa11a1b Added NextVersion file před 5 roky